De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. Hij ziet toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente.

Voorzitter van raad en college

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen, hij heeft geen stemrecht in de raad. Als voorzitter zorgt hij voor de orde tijdens de vergadering. De burgemeester kan in het college zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken. Stukken die van het college uitgaan worden in principe door de burgemeester ondertekend.

Eigen taken en bevoegdheden

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De burgemeester is lid van het bestuur van de regionale brandweer en heeft het gezag over de politie in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening. Tevens is de burgemeester lid van het bestuur van de politieregio en heeft hij taken en bevoegdheden met betrekking tot het beheer van het regiokorps.

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid
 • cultureel erfgoed
 • handhaving fysieke leefomgeving
 • personeel en organisatie
 • dienstverlening
 • facilitaire zaken en informatievoorziening
 • communicatie en pr
 • representatie
 • internationale samenwerking
 • regionale samenwerking

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Districtelijk Veiligheidsoverleg
 • Voorzitter gezagsdriehoek basisteam NO Twente
 • Voorzitter regionale stuurgroep Zorg, Veiligheid en Straf
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsoverleg Politie Oost Nederland - District Twente
 • Lid stuurploeg district Twente (politie, OM, RIEC, belastingdienst)
 • Lid bestuurlijke regionale programmaraad ondermijning
 • Voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur Omgevingsdienst Twente
 • Lid bestuurlijk landelijk overleg bevolkingszorg
 • Lid dagelijks bestuur Euregio
 • Lid commissie Grens Twente Euregio
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Werkprojecten Oldenzaal
 • Lid ALV Coöperatieve Vereniging Dimpact U.A.
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter Oudheidkamer Twente
 • Secretaris bestuur stichting Twentsche Courant

 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier