Persoonsgebonden budget (PGB)

Heeft u of uw kind ondersteuning nodig door ziekte of handicap? Of heeft u ondersteuning nodig door ouderdom? Dan heeft u wellicht recht op een voorziening in het kader van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die voorziening kan verleend worden in de vorm van zorg in natura of als persoonsgebonden budget (Pgb). Een Pgb is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget.

Welk Pgb u krijgt, hangt af van de zorg die u nodig heeft:

  • een Pgb vanuit de Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar
  • een Pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of dagbesteding

Ontvangt u ondersteuning in de vorm van een Pgb? Dan betalen wij dat budget aan de Sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt uw hulpverlener op basis van de nota’s die u bij de SVB inlevert. We noemen dit trekkingsrecht. Meer over het trekkingsrecht en de werkwijze van de SVB leest u op de website van de SVBexterne-link-icoon.