Raadsvergadering 26 februari 2024

Raadzaal Stadhuis Oldenzaal
26 februari 2024 - 26 februari 2024
Stadhuis

Agenda

  • Voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Glindestraat - supermarkt en omgeving
  • Voorstel tot vaststellen van de 1e wijziging van de legesverordening 2024
  • Voorstel tot goedkeuring rapportage Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) archief 2023
  • Voorstel tot het aanwijzen van leden voor de commissie geloofsbrieven Oldenzaal 2023
  • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de ontwikkeling van De Graven Es, deelgebied Gravenbeek
  • Voorstel tot het vaststellen van de vertrouwelijke exploitatieopzet Graven Es gebied 10B Gravenbeek