Raadsvergadering - 8 juli

Raadzaal Stadhuis Oldenzaal
08 juli 2024
Stadhuis

Maandag 8 juli is de laatste raadsvergadering van voor het zomerreces. Op de agenda staat o.a. de Kadernota 2025 inclusief algemene beschouwingen, vandaar dat de raadsvergadering al om 14:00 uur start. De publieke tribune is uiteraard geopend, u bent hier van harte welkom. De vergadering is ook te volgen via onze livestream: Live Gemeente Oldenzaal (notubiz.nl)externe-link-icoon

Agenda

  • Jaarstukken 2023
  • Voorjaarsnota 2024
  • Kadernota 2025 (Algemene Beschouwingen)
  • Voorstel tot het intrekken van de verordening uitsluitend recht 2021