payment iconReclamebelasting

Met de reclamebelasting wordt een belasting geheven op 'openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg'. Bij openbare aankondigingen kan gedacht worden aan: schriftelijke aankondigingen, foto's, tekeningen, logo's, stickers, raamaanplakbiljetten, teksten en figuren op gevelborden, vlaggen, merken en emblemen. De reclamebelasting wordt geheven in het Centrumgebied van Oldenzaal. Belastingplichtig is degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, de openbare aankondiging (reclame) wordt aangetroffen.

De gemeente heeft de uitvoering van haar belastingtaken overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes kijk u op de website van het GBTwente.

De reclamebelasting wordt in de vorm van een gedifferentieerd bedrag naar de WOZ-waarde van een onroerende zaak bepaald. Deze tarieven worden in de verordening reclamebelasting door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de invordering van reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Bijzonderheden

De opbrengst (onder aftrek van de uitvoeringskosten) van de reclamebelasting komt geheel ten goede aan Oldenzaal Promotie

Oldenzaal Promotie zet de opbrengst in voor het versterken van het economisch functioneren van de binnenstad en de realisatie van activiteiten in samenwerking met de ondernemers van de binnenstad. Oldenzaal Promotie stelt jaarlijks een activiteitenplan op de thema’s promotie, activiteiten/evenementen en communicatie. Naast deze thema’s kan de subsidie ook ingezet worden voor de volgende thema’s: belangenbehartiging, verbetering van het ondernemersklimaat, binnenstadmanagement, verbetering van de uitstraling van het gebied alsmede het uitdragen van het culturele en historische aspect van het gebied.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier