Reclamebelasting

Met de reclamebelasting wordt een belasting geheven op 'openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg'. Bij openbare aankondigingen kan gedacht worden aan: schriftelijke aankondigingen, foto's, tekeningen, logo's, stickers, raamaanplakbiljetten, teksten en figuren op gevelborden, vlaggen, merken en emblemen. De reclamebelasting wordt geheven in het Centrumgebied van Oldenzaal. Belastingplichtig is degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, de openbare aankondiging (reclame) wordt aangetroffen.

De gemeente heeft de uitvoering van haar belastingtaken overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).
Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl.

De reclamebelasting wordt in de vorm van een gedifferentieerd bedrag naar de WOZ-waarde van een onroerende zaak bepaald. Deze tarieven worden in de verordening reclamebelasting door de gemeenteraad vastgesteld.
Bij de invordering van reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

De opbrengst (onder aftrek van de uitvoeringskosten) van de reclamebelasting komt geheel ten goede aan de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Oldenzaal.
Het bestuur van de stichting heeft een activiteitenplan opgesteld. Binnen de activiteiten wordt onderscheid gemaakt in drie thema’s:

•           schoon, heel en veilig;

•           promotie;

•           bereikbaarheid en parkeren.

Afgesproken is dat aan het thema Promotie prioriteit wordt gegeven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11