Reclamebelasting

Met de reclamebelasting wordt een belasting geheven op 'openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg'. Bij openbare aankondigingen kan gedacht worden aan: schriftelijke aankondigingen, foto's, tekeningen, logo's, stickers, raamaanplakbiljetten, teksten en figuren op gevelborden, vlaggen, merken en emblemen. De reclamebelasting wordt geheven in het Centrumgebied van Oldenzaal. Belastingplichtig is degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, de openbare aankondiging (reclame) wordt aangetroffen.

De gemeente heeft de uitvoering van haar belastingtaken overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes kijk u op de website van het GBTwenteexterne-link-icoon.

De reclamebelasting wordt in de vorm van een gedifferentieerd bedrag naar de WOZ-waarde van een onroerende zaak bepaald. Deze tarieven worden in de verordening reclamebelasting door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de invordering van reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Bijzonderheden

De opbrengst (onder aftrek van de uitvoeringskosten) van de reclamebelasting komt geheel ten goede aan Oldenzaal Promotieexterne-link-icoon

Oldenzaal Promotie zet de opbrengst in voor het versterken van het economisch functioneren van de binnenstad en de realisatie van activiteiten in samenwerking met de ondernemers van de binnenstad. Oldenzaal Promotie stelt jaarlijks een activiteitenplan op de thema’s promotie, activiteiten/evenementen en communicatie. Naast deze thema’s kan de subsidie ook ingezet worden voor de volgende thema’s: belangenbehartiging, verbetering van het ondernemersklimaat, binnenstadmanagement, verbetering van de uitstraling van het gebied alsmede het uitdragen van het culturele en historische aspect van het gebied.