Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening / Omgevingswet
 • Werk, inkomen en schuldhulpverlening
 • Grondbeleid
 • Coördinatie integraliteit Sociaal Domein
 • Inburgering & vluchtelingen
 • Economische zaken (industrie)
 • WABO / vergunningen
 • Sportbeleid en accommodaties

Nevenfuncties 

 • Platform Ruimtelijk Domein VNG Overijssel
 • Bestuurlijk Overleg Strategisch-economische Structuur Twente (BOSS Twente)
 • PHO Arbeidsmarkt(beleid)
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks Bestuur Stadsbank Oost-Nederland
 • Raad van Toezicht Stichting Werkprojecten Oldenzaal
 • Bestuur Werkbedrijf Twente
 • Bestuurlijk Overleg Sport en Bewegen Regio Twente
 • Bestuur Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022

Vervanger

Wethouder Evelien Zinkweg-Ankone.