Rob Christenhusz (WG)

Rob Christenhusz
Wethouder

  @RobChristenhusz

 

 • Participatiewet
 • Wsw
 • Wmo
 • arbeidsmarktbeleid (Agenda voor Twente)
 • jeugdbeleid
 • onderwijsbeleid en -huisvesting
 • gemeentelijk vastgoed
 • sport
 • volksgezondheid
 • Platform Sociaal Domein - VNG Overijssel
 • Regio Twente
  • Plaatsvervangend Lid Algemeen bestuur (plv. Patrick Welman)
  • Lid bestuurscommissie Agenda voor Twente
  • Lid bestuurscommissie Publieke Gezondheid
  • Lid bestuurscommissie Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt(beleid)
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Stadsbank Oost-Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Werkprojecten Oldenzaal
 • Lid bestuur Werkbedrijf Twente
 • Voorzitter OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)

Wethouder Evelien Zinkweg-Ankone