Social return

De gemeente wil de inzet van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vergroten. Dat doen we onder andere via social return. Ondernemers die voor de gemeente Oldenzaal werken, zijn verplicht of worden gestimuleerd bij de uitvoering van hun opdrachten kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Met als doel hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Kwetsbare groepen

Besteedt u minimaal 5% van de aanneemsom voor werk, stages of opleidingsplaatsen aan de doelgroep, dan voldoet u aan de eis voor social return. Dit percentage is 2% indien de loonsom minder is dan 30% van de totale opdrachtwaarde. Het beoogde effect van social return is:

  • Creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

  • Verbeteren van de (regionale) leefbaarheid;

  • Bevorderen en versterken van de strategische samenwerking tussen overheden, regionale werkgevers en opleidingsbedrijven;

  • Lastenverlichting op het uitkeringsbestand en de re-integratiemiddelen.

De gemeente Oldenzaal hanteert voor de invulling van kandidaten de bouwblokkenmethode. Deze blokken met een transparante waardebepaling, kunnen op maat gestapeld worden tot de gewenste social return verplichting. De insteek van de bouwblokken-aanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar is ook bedoeld om creatief te kijken hoe social return het beste kan worden ingevuld in de organisatie van opdrachtnemer.

Download hieronder meer informatie over de bouwblokkenmethode.

Premiekorting en subsidie

Vaak zijn er ondersteunende instrumenten beschikbaar wanneer u kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zijn er premiekortingen beschikbaar als u ouderen of arbeidsgehandicapten in diens neemt, of u medewerkers een (gekwalificeerde) opleiding laat volgen. Ook bieden de gemeente en het UWV verschillende vormen van ondersteuning, zoals no risk polissen, loonkostensubsidie, loondispensatie en begeleiding bij het werk.