Spelen in Oldenzaal

Sinds juni 2016 is er nieuw speelbeleid waarmee de gemeente nog meer wil aansluiten op de wensen uit de buurt. Natuurlijk spelen en het versterken van de centrale plekken in de wijk zijn de kern. Kinderen moeten zoveel mogelijk buiten spelen, want dat is leuk en gezond. Met een ruime keuze aan speelplekken heeft Oldenzaal het goed voor elkaar.

Centrale en kleine speelplekken

Het budget voor speelplekken is beperkt. De gemeente wil het geld inzetten op die plekken waar kinderen graag gebruik van maken en waar mensen elkaar graag ontmoeten. Daarom is er in het nieuwe speelplekkenbeleid een onderscheid gemaakt tussen de centrale speelplekken en de kleine speelplekken. De aangewezen centrale speelplekken zijn plekken waar regelmatig door meerdere kinderen gebruik van wordt gemaakt. De kleine speelplekken zijn plekken waar minder frequent gebruik van wordt gemaakt. Bekijk op de kaart van Oldenzaal met de locaties van alle speelplekkenexterne-link-icoon.

Speelplek verwijderen of behouden

Als de kosten voor onderhoud van de speeltoestellen op de kleine speelplekken te hoog worden, zullen de toestellen worden verwijderd. Dit kan worden voorkomen doordat buurten alsnog aangeven dat zij graag de betreffende speelplek willen behouden. Hiervoor zal dan door middel van een buurtinitiatief opnieuw naar de speelplek worden gekeken om in overleg tussen de gemeente en de buurt eventueel te komen tot behoud van de speelplek en het verkrijgen van de gewenste invulling. De centrale speelplekken in de gemeente worden door de gemeente Oldenzaal in stand gehouden. Bij deze plekken worden de toestellen indien nodig vernieuwd als deze zijn afgeschreven. Ook kan er door de gemeente voor gekozen worden om een geheel nieuwe inrichting van de speelplek te realiseren.

Speelplek Bereklauw

Bij de speelplek op de Bereklauw was een groot speeltoestel afgeschreven. Deze speelplek is aangewezen als een centrale speelplek. Daarom is er hier voor gekozen om niet alleen het toestel te vervangen door een nieuw vergelijkbaar toestel, maar om een nieuwe inrichting te realiseren. Hierbij blijven de goede speeltoestellen natuurlijk behouden. De indeling van de speelplek is op de tekening te zien. Hierbij zijn toestellen verplaatst en toegevoegd, groenelementen aangebracht, drainage gelegd bij het voorheen drassige voetbalveld enzovoort.

Speelplek Hofmeijerstraat

De speelplek aan de Hofmeijerstraat is opnieuw ingericht. De reden hiervoor is dat de toestellen zijn afgeschreven en relatief veel onderhoud vragen. Er worden nieuwe duurzame toestellen geplaatst met meer avontuur. Er zal eveneens een verbetering van de ondergrond worden uitgevoerd om de groei van het gras meer kans te geven. Op de bijgevoegde tekening is de nieuwe indeling van het speelterrein te zien.

Speelplek Bolkskamp

De speelplek aan de Bolkskamp is een natuurlijk ingerichte speelplek. Door buurtinitiatief tot stand gekomen.