Standplaatsvergunning

Wanneer u een standplaats wilt innemen, dan moet u hiervoor een standplaatsvergunning aanvragen. Dit kunt u doen via de Vergunningchecker.

Beschrijving

Wanneer u een standplaats wilt innemen, dan moet u hiervoor een standplaatsvergunning aanvragen. Deze vergunning kan voor maximaal vijf jaar verleend worden. Er zijn een aantal locaties beschikbaar voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van handel, anders dan op de warenmarkten van maandag en zaterdag.

Aanvragen

Deze vergunning aanvragen kan via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningaanvraag wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon.

Vergunning opzeggen?

Dat kan door een mail sturen met uw gegevens, onder andere KvK-nummer, locatie standplaats en per wanneer de vergunning wordt opgezegd, naar info@oldenzaal.nl

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning moet u bij de aanvraag de volgende gegevens overleggen:

  • Situatietekening op schaal waaruit blijkt hoe de standplaats ingenomen wordt, met opgave van lengte, breedte, hoogte en aantal vierkante meters
  • Een afbeelding van verkoopkraam of -wagen.

Kosten

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning:

  • € 25,00 - geldig voor een dag
  • € 50,00 - geldig voor een periode langer dan een dag, maar ten hoogste dertig dagen
  • € 75,00 - geldig voor een periode langer dan 30 dagen

Voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond werd precariobelasting geheven. Vanaf belastingjaar 2023 is deze belasting afgeschaft in de gemeente Oldenzaal.