Standplaatsvergunning

Wanneer u een standplaats wilt innemen, dan moet u hiervoor een standplaatsvergunning aanvragen. Deze vergunning kan voor maximaal vijf jaar verleend worden. Er zijn een aantal locaties beschikbaar voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van handel, anders dan op de warenmarkten van maandag en zaterdag.

Vergunning aanvragen?
De vergunning aanvragen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar voor de tegel standplaats innemen. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen..

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

Vergunning opzeggen?
Dan kunt u een mail sturen met uw gegevens, onder andere KvK-nummer, locatie standplaats en per wanneer de vergunning wordt opgezegd, naar info@oldenzaal.nl

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning:

 • € 25,00 - geldig voor een dag
 • € 50,00 - geldig voor een periode langer dan een dag, maar ten hoogste dertig dagen
 • € 75,00 - geldig voor een periode langer dan 30 dagen

Daarnaast wordt voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond precariobelasting geheven. De kosten voor het innemen van een standplaats zijn:

 • € 433,00 per jaar voor een dag per week
 • € 649,45 per jaar voor twee dagen per week
 • € 811,85 per jaar voor drie dagen per week
 • € 920,10 per jaar voor vier dagen per week
 • € 1.028,30 per jaar voor vijf dagen per week
 • € 1.082,45 per jaar voor zes of zeven dagen per week
 • € 37,00 per maand voor een dag per week
 • € 55,50 per maand voor twee dagen per week
 • € 69,35 per maand voor drie dagen per week
 • € 78,60 per maand voor vier dagen per week
 • € 87,85 per maand voor vijf dagen per week
 • € 92,45 per maand voor zes of zeven dagen per week
 • € 27,75 per week
 • € 14,15 per dag

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning moet u bij de aanvraag de volgende gegevens overleggen:

 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager
 • Situatietekening op schaal waaruit blijkt hoe de standplaats ingenomen wordt, met opgave van lengte, breedte, hoogte en aantal vierkante meters
 • Een afbeelding van verkoopkraam of -wagen.

Zie voor meer informatie standplaatsenbeleid Oldenzaal 2021 (link volgt)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.