Standplaatsvergunning

Wanneer u een standplaats wilt innemen, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Deze vergunning kan voor maximaal vijf jaar verleend worden. Er zijn een aantal locaties beschikbaar voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van handel, anders dan op de warenmarkten van maandag en zaterdag.

De locaties zijn:

 • Winkelcentrum de Thij
 • Winkelcentrum Kloosterland (De Essen)
 • Winkelcentrum Zuid Berghuizen

Wilt u een standplaats innemen in de binnenstad dan kunt u hier ook een aanvraag voor indienen en zullen wij de mogelijkheden hiervoor beoordelen. Het is verboden een standplaats in te nemen op locaties op industrieterreinen.

Meer informatie over een standplaats op de maandag- of zaterdagmarkt vindt u hier.

U kunt een vergunning aanvragen voor een standplaats.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met eHerkenning

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning:

 • € 25,00 - geldig voor een dag
 • € 50,00 - geldig voor een periode langer dan een dag, maar ten hoogste dertig dagen
 • € 75,00 - geldig voor een periode langer dan 30 dagen

Daarnaast wordt voor het innemen van een standplaats op de openbare weg precariobelasting geheven. De kosten voor het innemen van een standplaats bedragen:

 • € 433,00 per jaar voor een dag per week
 • € 649,45 per jaar voor twee dagen per week
 • € 811,85 per jaar voor drie dagen per week
 • € 920,10 per jaar voor vier dagen per week
 • € 1.028,30 per jaar voor vijf dagen per week
 • € 1.082,45 per jaar voor zes of zeven dagen per week
 • € 37,00 per maand voor een dag per week
 • € 55,50 per maand voor twee dagen per week
 • € 69,35 per maand voor drie dagen per week
 • € 78,60 per maand voor vier dagen per week
 • € 87,85 per maand voor vijf dagen per week
 • € 92,45 per maand voor zes of zeven dagen per week
 • € 27,75 per week
 • € 14,15 per dag

Waaraan moet u voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning moet u bij de aanvraag de volgende gegevens overleggen:

 • Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Een situatietekening van de locatie waar de standplaats wordt ingenomen.

Een standplaatsvergunning is een persoonlijke vergunning en kan niet aan een ander worden afgegeven of door een ander worden vervangen.

De standplaatsvergunning kent een aantal voorschriften:

 • U moet persoonlijk aanwezig zijn in de standplaats (aanwezigheidsplicht).
 • U mag de standplaats alleen innemen met een verplaatsbare verkoopinrichting (zoals een tafel, een kraam of een verkoopwagen).
 • Als u etenswaren verkoopt moet uw verkoopinrichting zijn goedgekeurd.
 • U moet voldoen aan de regels genoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11