Standplaatsvergunning

Wanneer u een standplaats wilt innemen, dan moet u hiervoor een standplaatsvergunning aanvragen. Deze vergunning kan voor maximaal vijf jaar verleend worden. Er zijn een aantal locaties beschikbaar voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van handel, anders dan op de warenmarkten van maandag en zaterdag.

De locaties zijn:

 • Winkelcentrum de Thij
 • Winkelcentrum Kloosterland (De Essen)
 • Winkelcentrum Zuid Berghuizen
 • St. Plechelmusplein
 • Groote Markt
 • Ganzenmarkt
 • Kloosterstraat / Oostwal (Bisschopsplein)
 • Parkeerterrein Molkenboer.

Er mogen geen standplaatsen worden ingenomen op:

 • industrieterreinen en
 • (waren) markten.

Lees meer informatie over een standplaats op de maandag- of zaterdagmarkt.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

 

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning:

 • € 25,00 - geldig voor een dag
 • € 50,00 - geldig voor een periode langer dan een dag, maar ten hoogste dertig dagen
 • € 75,00 - geldig voor een periode langer dan 30 dagen

Daarnaast wordt voor het innemen van een standplaats op de openbare weg precariobelasting geheven. De kosten voor het innemen van een standplaats bedragen:

 • € 433,00 per jaar voor een dag per week
 • € 649,45 per jaar voor twee dagen per week
 • € 811,85 per jaar voor drie dagen per week
 • € 920,10 per jaar voor vier dagen per week
 • € 1.028,30 per jaar voor vijf dagen per week
 • € 1.082,45 per jaar voor zes of zeven dagen per week
 • € 37,00 per maand voor een dag per week
 • € 55,50 per maand voor twee dagen per week
 • € 69,35 per maand voor drie dagen per week
 • € 78,60 per maand voor vier dagen per week
 • € 87,85 per maand voor vijf dagen per week
 • € 92,45 per maand voor zes of zeven dagen per week
 • € 27,75 per week
 • € 14,15 per dag

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning moet u bij de aanvraag de volgende gegevens overleggen:

 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en/of standplaatshouder
 • Situatietekening op schaal waaruit blijkt hoe de standplaats ingenomen wordt, met opgave van lengte, breedte, hoogte en aantal vierkante meters
 • Een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond, als een standplaats op particulier terrein wordt ingenomen.

De standplaatsvergunning wordt verleend aan een natuurlijkpersoon of rechtspersoon. En is alleen overdraagbaar onder bepaalde de omstandigheden. Aan een standplaatsvergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot het beschermen van het belang of de belangen in verband waarmee de standplaatsvergunning is vereist.

Zie voor meer informatie standplaatsenbeleid Oldenzaal 2021. (volgt binnenkort)

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11