Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen via een volmacht

Een andere kiezer mag voor u stemmen. Bijvoorbeeld een familielid of goede vriend. U moet de andere kiezer hiervoor machtigen met een volmacht. U kunt een volmacht schriftelijk of online aanvragen. Hierover volgt binnenkort meer informatie op deze website. 

Stemmen per brief vanuit het buitenland

U kunt zelf per brief stemmen vanuit het buitenland. Hiervoor moet u een buitenlands postadres hebben. U moet een aanvraag indienen om per brief vanuit het buitenland uw stem uit te brengen. Dit doet u bij de gemeente Den Haag. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 9 mei 2024 ontvangen zijn. Op de website van de gemeente Den Haag leest u alle informatie: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing - Den Haagexterne-link-icoon.