Studietoeslag

De studietoeslag kan online worden aangevraagd. Wat heb je nodig? In ieder geval een kopie van je legitimatiebewijs (en eventueel verblijfsdocument); bewijsstukken van inkomen (WSF of WTOS of ander inkomen) en eventuele bewijsstukken van het UWV. Voeg ook een kopie van je bankpas toe.

Beschrijving

Studenten en scholieren met een arbeidsbeperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op een extra financiële bijdrage. Dit is de individuele studietoeslag die door de gemeente toegekend kan worden.

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een medische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil de overheid bevorderen dat jongeren een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

De hoogte van de toeslag afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager en bedraagt per 1 januari 2024 maximaal €352,80 per maand (voor een 21-jarige). 

Aanvragen

De studietoeslag kan online worden aangevraagd. Welke bewijsstukken moet je toevoegen? Dat is gedeeltelijk afhankelijk van je situatie. Zorg in ieder geval voor een kopie van je legitimatiebewijs (en eventueel verblijfsdocument); bewijsstukken van huidig inkomen (WSF of WTOS of ander inkomen) en eventuele bewijsstukken van het UWV. Voeg ook een kopie van je bankpas toe.

Je kunt de toeslag online aanvragenexterne-link-icoon. Je logt in met DigiD.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! Je kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Eventueel kun je ook bij de receptie van het stadhuis een aanvraagformulier ophalen. 

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Je volgt een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS)
  • Je hebt een arbeidsbeperking waardoor je niet in staat bent naast je opleiding te werken
  • Je hebt geen inkomsten uit (deeltijd)arbeid
  • Eventueel spaargeld of vermogen heeft geen invloed op het recht op de toeslag