surcharges iconSubsidie evenementen

Organisatoren van evenementen kunnen een subsidie aanvragen. Indien u aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet komt uw evenement mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Beschrijving

De subsidieregeling is een stimuleringsmiddel voor organisatoren van evenementen die een bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van Oldenzaal als aantrekkelijke evenementenstad. Het college hecht veel waarde aan evenementen en heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar in de vorm van subsidie. In het Integraal Evenementenbeleid Oldenzaal  leest u in paragraaf 4.2 het doel en de achtergrond van de subsidieregeling voor evenementen terug. 

Voorwaarden en beoordeling

In de subsidieregeling evenementen zijn meerdere voorwaarden en beoordelingscriteria opgesteld. Indien u voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling, beoordelen we uw subsidieaanvraag. 

De subsidieaanvraag beoordelen we op basis van 10 beoordelingscriteria. Per criterium kennen we een van de volgende waarden toe: ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’. Op basis van de beoordeling van uw subsidieaanvraag en de omvang van uw evenement bepalen we of en voor hoeveel subsidie uw evenement in aanmerking komt. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen we u vriendelijk om een volledige subsidieaanvraag in te dienen met daarin per beoordelingscriterium een complete toelichting. 

In bijlage 5 van het Integraal Evenementenbeleid Oldenzaal  vindt u alle voorwaarden en beoordelingscriteria van de subsidieregeling terug.

Aanvragen

U kunt een  subsidieaanvraag indienen via onze website.