Subsidie gemeentelijk monument

Beschrijving

Oldenzaal kent in totaal 31 gemeentelijke monumenten. Die hebben onderhoud nodig en zijn vaak toe aan verduurzaming. De kosten voor onderhoud en verduurzaming zijn vaak hoger dan voor niet-monumentale objecten. Om tegemoet te komen aan de eigenaren van een gemeentelijk monument is daarom de ‘Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021’ opgesteld.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen een vergoeding krijgen voor een abonnement op de Monumentenwacht. Met dit abonnement kan een inspectie (plus klein onderhoud) worden vergoed. Daarnaast kan er subsidie worden verkregen voor werkzaamheden voor de instandhouding en een advies voor verduurzaming van het gemeentelijk monument.

Vergoedingen

De volgende vergoedingen zijn mogelijk:

  • Abonnement op de monumentenwacht (vaste prijs, wordt volledig vergoed)
  • Periodieke inspectie (wordt volledig vergoed) en daartoe behorend klein onderhoud (max. € 500)
  • Instandhoudingskosten (30% van de vastgestelde subsidiabele kosten (minimaal € 500), tot een maximum van € 3.000)
  • Verduurzamingsadvies (maximaal € 750, alleen voor monumenten met een woonfunctie)

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze subsidie zijn vastgelegd in de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021externe-link-icoon

Aanvragen

Hoe werkt het? U kunt de subsidieaanvraag indienen met het aanvraagformulier. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid moet de subsidie definitief worden vastgesteld. Ook daarvoor moet u een aanvraag indienen.

  • Vul het aanvraagformulier voor de subsidie in.
  • Na goedkeuring van uw subsidieaanvraag en uitvoering van de betreffende activiteit(en) dient u een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Dit doet u met het aanvraagformulier tot vaststelling.

Stuur uw subsidieaanvraag inclusief de bijlagen naar:

Gemeente Oldenzaal
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal

Of stuur het formulier naar info@oldenzaal.nl