document iconTerrasvergunning

Wilt u als (horeca)ondernemer een terras exploiteren? Dan moet u een exploitatievergunning aanvragen via de Vergunningchecker.

Beschrijving

Een terras wordt toegestaan op eigen grond of op gemeentegrond die in de nabijheid van de horeca-inrichting is gelegen. Er wordt getoetst aan:

 • bestemmingsplan
 • woon- en leefklimaat omwonenden
 • bereikbaarheid voor voetgangers- en overige verkeer
 • brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen (BGBOP) en
 • Of de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is.  

Een exploitatievergunning is niet nodig voor het exploiteren van een:

 • winkel
 • zorginstelling
 • uitvaartcentrum
 • museum of
 • bedrijfskantine of restaurant.

Aanvragen

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningaanvraag 

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

 

Voorwaarden

Waaraan moet u voldoen? Om in aanmerking te komen voor een exploitatievergunning, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Het gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
 • Het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
 • Het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
 • Het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan.

Kosten

Een aanvraag exploitatievergunning kost € 75,00.

Daarnaast worden op basis van de precarioverordening jaarlijkse kosten in rekening gebracht voor het gebruiken van gemeentegrond.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier