Terrasvergunning

Wilt u als (horeca)ondernemer een terras exploiteren? Dan moet u een exploitatievergunning aanvragen via de Vergunningchecker.

Beschrijving

Een terras wordt toegestaan op eigen grond of op gemeentegrond die in de nabijheid van de horeca-inrichting is gelegen. Er wordt getoetst aan:

 • bestemmingsplan
 • woon- en leefklimaat omwonenden
 • bereikbaarheid voor voetgangers- en overige verkeer
 • brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen (BGBOP) en
 • Of de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is.  

Een exploitatievergunning is niet nodig voor het exploiteren van een:

 • winkel
 • zorginstelling
 • uitvaartcentrum
 • museum of
 • bedrijfskantine of restaurant.

Aanvragen

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningaanvraag 

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Waaraan moet u voldoen? Om in aanmerking te komen voor een exploitatievergunning, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Het gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
 • Het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
 • Het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
 • Het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan.

Kosten

Een aanvraag exploitatievergunning kost € 75,00.

Daarnaast worden op basis van de precarioverordening jaarlijkse kosten in rekening gebracht voor het gebruiken van gemeentegrond.