Terrasvergunning

Wilt u als horecaondernemer een terras op of aan de openbare weg exploiteren? Dan heeft u daarvoor een terrasvergunning nodig.

Een terrasvergunning wordt alleen verleend voor eigen grond of openbare gemeentegrond die voor de horeca-inrichting is gelegen.

Bij het verlenen van de terrasvergunning kijkt de gemeente naar:

  • eventuele overlast van het terras;
  • voldoende doorgang van voetgangers- en ander verkeer.

Als u een aanvraag voor een terrasvergunning wilt doen, dan dient u gebruik te maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Wilt u het formulier toegestuurd krijgen, neem dan contact met ons op. U kunt het formulier volledig ingevuld toesturen naar info@oldenzaal.nl. U kunt het formulier ook afgeven aan de medewerkers van de Publieksbalie in het stadhuis.

U moet tezamen met het formulier een situatieschets aanleveren.

Download het aanvraagformulier

Een terrasvergunning kost € 75,00.

Daarnaast worden op grond van de precarioverordening de volgende kosten in rekening gebracht:

  • € 4,80 per vierkante meter, per zomerseizoen
  • € 3,20 per vierkante meter, per kwartaal 

Waaraan moet u voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een terrasvergunning, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Het beoogde gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • Het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan.

De terrasvergunning is voor onbepaalde tijd geldig.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11