Verjaardagen en huwelijksjubilea

De gemeente Oldenzaal zet inwoners die een bijzondere verjaardag of een huwelijksjubileum vieren graag in het zonnetje.

Het bestuurssecretariaat neemt contact op met:

  • echtparen die 60, 65, 70 of 75 jaar voor de wet getrouwd zijn
  • inwoners die 100 jaar of ouder worden

Wij vragen u (of uw familie) of u prijs stelt op belangstelling van de gemeente. Dit kan door:

  • een bezoek van de (loco)burgemeester
  • persaandacht en een bericht op sociale media
  • het ontvangen van een felicitatieboeket namens het stadsbestuur

U kunt natuurlijk zelf ook contact met ons opnemen. Bel daarvoor met het bestuurssecretariaat op (0541) 58 82 19 of met Kabinetszaken (0541) 58 82 20. Of stuur een email naar burgemeester@oldenzaal.nl .

Felicitatiebezoek burgemeester

Stelt u een felicitatiebezoek van de burgemeester op prijs? Dan spreken wij samen met u een tijdstip af (zo mogelijk op de verjaardag zelf of op de wettelijke huwelijksdag). Als de burgemeester verhinderd is, vervangt de locoburgemeester hem.

Persbericht / sociale media

Met uw toestemming lichten wij de pers in over uw bijzondere verjaardag/huwelijksjubileum. We vermelden daarbij een contactpersoon (uzelf of een familielid) voor een kort interview over de levensloop en het maken van een foto. Wij kunnen echter geen zekerheid geven of een krantenbericht ook echt geplaatst wordt.

Heeft u toestemming gegeven voor het bekendmaken van uw verjaardag of jubileum in de media? Dan schenken wij daar ook op de sociale mediakanalen aandacht aan. De huisfotograaf van de gemeente komt in dat geval met de burgemeester mee op felicitatiebezoek.