other iconVerkiezingsuitslag

Hieronder vindt u de uitslagen van de verkiezingen op 15 maart 2023 van Oldenzaal voor zowel de Provinciale Staten als voor het waterschap Vechtstromen.

In model Na-31-1(proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau) vindt u de stemtotalen van de gemeente Oldenzaal voor de  Provincie en het Waterschap die door het gemeentelijk stembureau (GSB) zijn vastgesteld. Dat zijn alle in Oldenzaal uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten. Een bestand met de tellingen van alle Oldenzaalse stembureaus is ook beschikbaar voor zowel  Provinciale Staten als het  Waterschap.

Fouten in de telling

Heeft u het vermoeden dat er een fout staat in één of meerdere van de processen-verbaal? Of heeft u het vermoeden van een foute telling? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau van de desbetreffende verkiezingen. Zij nemen uw melding in behandeling en onderzoeken hoe de melding opgelost kan worden. Indien nodig kunnen zij het gemeentelijk stembureau opdracht geven om de stemmen van één of meerdere stembureaus opnieuw te tellen.

Bij fouten in een proces-verbaal van de Provinciale Statenverkiezingen kunt u een melding maken bij het centraal stembureau in Zwolle

Bij fouten in een proces-verbaal van de waterschapsverkiezingen kunt u een melding maken bij het centraal stembureau van het waterschap Vechtstromen. 

Uitslag per stembureau voor Provinciale Staten

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Oldenzaal waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 18 stembureaus, waaronder 2 mobiele stembureaus.   

Verslag controletelling

Nadat de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV waren ingevoerd, is een verplichte controletelling gedaan. De controle is uitgevoerd aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten). Er is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. Op die manier kunnen we vaststellen of de software goed heeft gefunctioneerd. In de gemeente Oldenzaal zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen ( zie het verslag controleprotocol GSB).

Uitslag per stembureau voor Waterschap Vechtstromen

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Oldenzaal waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 18 stembureaus, waaronder 2 mobiele stembureaus. 

Verslag controletelling

Nadat de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV waren ingevoerd, is een verplichte controletelling gedaan. De controle is uitgevoerd aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten). Er is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. Op die manier kunnen we vaststellen of de software goed heeft gefunctioneerd. In de gemeente Oldenzaal zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen ( zie het verslag controleprotocol GSB).

Controleprotocol Waterschapsverkiezingen

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier