Verkiezingsuitslag

Op deze pagina leest u meer over de opkomstcijfers en de (voorlopige) uitslag van de verkiezingen.

Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Oldenzaal 2022

Op 21 maart heeft de zitting van het centraal/hoofdstembureau plaatsgevonden. Tijdens deze zitting is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 goedgekeurd. In PDFmodel P22-2 leest u de uitkomsten van de stemming en de gevolgen voor de zetelverdeling en de gekozen kandidaten voor de gemeenteraad.

In PDFmodel N-11(vaststelling aantal stemmen in gemeente) vindt u de stemtotalen van de gemeente Oldenzaal. Dat zijn alle in Oldenzaal uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten. Een bestand met de tellingen van alle Oldenzaalse stembureaus is ook beschikbaarBestand in csv-formaat.

Uitslag per stembureau

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Oldenzaal waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 24 stembureaus: 2 vroegstembureaus op maandag 14 maart, 2 vroegstembureaus op dinsdag 15 maart en 20 stembureaus op woensdag 16 maart. De vroegstembureaus mochten op de zittingsdag nog geen stemmen tellen. De uitslag van de vroegstembureaus vindt u daarom in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Processen-verbaal stembureaus 16 maart (model N10) 

Processen-verbaal vroegstembureaus 14 en 15 maart (model J)


Proces-verbaal gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen (model K-1)

De vroegstembureaus mochten op 14 en 15 maart nog geen stemmen tellen. Het gemeentelijk stembureau (GSB) voor vervroegd stemmen heeft deze stemmen geteld. Dat gebeurde tijdens een openbare zitting in het stadhuis op woensdag 16 maart. Hieronder vindt u het proces-verbaal van het GSB voor vervroegd stemmen, inclusief de bijlagen (uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen).

Model K-1: PDFProces-verbaal gemeentelijk stembureau (GSB) voor vervroegd stemmen

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal liggen ook ter inzage bij de balie van burgerzaken. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van vrijdag 18 maart tot en met woensdag 30 maart.

Verslag controletelling

Nadat de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV waren ingevoerd, is een verplichte controletelling gedaan. De controle is uitgevoerd aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten). Er is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. Op die manier kunnen we vaststellen of de software goed heeft gefunctioneerd. In de gemeente Oldenzaal zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen (PDFzie het verslag controletelling).


Opkomst gemeenteraadsverkiezingen Oldenzaal

 • 11.00 uur
  4.165 mensen hebben hun stem al uitgebracht. Dit is 16,2% van de stemgerechtigden (inclusief vroegstemmers). In 2018 had op dit tijdstip 14,1% gestemd en in 2014 had op dit tijdstip 15,6% gestemd.
   
 • 16.00 uur
  8.170 mensen hebben hun stem uitgebracht. Dit is 31,8% van de stemgerechtigden (inclusief vroegstemmers). In 2018 had op dit tijdstip 31,3% gestemd en in 2014 had op dit tijdstip 31% gestemd.
   
 • 21.00 uur
  13.791 mensen hebben hun stem uitgebracht. Dit is 53,7% van de stemgerechtigden (inclusief vroegstemmers). In 2018 had op dit tijdstip 57,8% gestemd en in 2014 had op dit tijdstip 54,1% gestemd. 
 • definitieve opkomstcijfers
  In totaal hebben 13.784 mensen gestemd. 13.738 mensen hebben hun stem uitgebracht op een kandidaat en er zijn 46 blanco en ongeldige stemmen. Dit is 53,7% van de 25.674 stemgerechtigden.