Verkiezingsuitslag

Voorlopige uitslag op partijniveau

Voorlopige uitslag op partijniveau

Hier ziet u een vergroting van de PDFvoorlopige uitslag

Publicaties

Bij iedere verkiezing worden een aantal gegevens gepubliceerd.

Processen verbaal

Van ieder stembureau wordt een proces verbaal opgemaakt. U kunt die documenten hieronder inzien.

Uitslag verkiezingen ter inzage

De processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing liggen - conform artikel N 12, tweede lid, van de Kieswet - ook t/m 30 juni 2021 fysiek ter inzage in het stadhuis. Als u deze wilt inzien, dan kunt u hiervoor telefonisch via (0541) 58 81 11 een afspraak maken bij de publieksbalie van de gemeente Oldenzaal.


Om 21.00 uur sloten de deuren van de Oldenzaalse stembureaus. De opkomst van Oldenzaalse stemmers was 82,5%. In totaal brachten 20.657 mensen hun stem uit. 

Opkomstpercentages per stembureau

Uitgebrachte stemmen in aantallen per stembureau

Vergelijk opkomstpercentages met 2017

Vergelijk opkomstaantallen met 2017

Vergelijk opkomst alle verkiezingen


Al 12.733 Oldenzalers hadden tot 16.00 uur hun stem uitgebracht. Dat levert een opkomstpercentage op van 50,9%. In de afbeeldingen hieronder staan alle cijfers. 

Opkomstpercentage per stembureau om 16.00 uur

Opkomst per stembureau in absolute aantallen per stembureau om 16.00 uur

 


Om 11.00 uur hadden 7.822 Oldenzalers hun stem voor de Tweede Kamerverkiezing uitgebracht! In totaal zijn er in Oldenzaal 25.026 kiesgerechtigden. De opkomst was om 11.00 uur 31,3%. We hebben de briefstemmers en de vroegstemmers hierbij geteld. Dat levert een hoger opkomstpercentage op dan op dit moment bij de vorige Tweede Kamerverkiezing gemeten is. 

Percentage opkomstcijfers per stembureau om 11.00 uur

Uitgebrachte stemmen in aantallen per stembureau om 11 uur