Vragen en antwoorden over bouwkavels

Bij de koop van een kavel en het bouwen van een woning komen allerlei zaken aan de orde. Hieronder leest u meer informatie over een aantal onderwerpen.

Wat is een optie?

Nadat u belangstelling heeft getoond voor de aangeboden kavels en u bent geselecteerd (als er meerder kandidaten zijn voor deze kavel), kunt u een optie op deze kavel nemen. Deze optie houdt in dat u gedurende een bepaalde periode het exclusieve recht hebt om te onderzoeken of u uw bouwplannen kunt realiseren.

Hoe lang duurt een optie?

De optie kent verschillende termijnen. De eerste termijn, van drie maanden, is gratis. Daarna kunt u de optietermijn verlengen voor een periode van zes maanden. Hiervoor betaalt u een optievergoeding van 1% op jaarbasis over de koopsom van de kavel inclusief omzetbelasting. Mocht u nog meer tijd nodig hebben om uw plannen de onderzoeken, dan kunt u de optie nog een keer met zes maanden verlengen. Hiervoor betaalt u een optievergoeding van 3% op jaarbasis over de koopsom van de kavel inclusief omzetbelasting. U dient de optievergoeding vooruit aan de gemeente te betalen. Als u gedurende de optietermijn besluit tot aankoop van de kavel over te gaan, wordt de door u betaalde optievergoeding met de koopsom verrekend. Indien u gedurende de optietermijn besluit niet tot aankoop van de kavel over te gaan, restitueert de gemeente het eventuele restant van de door u betaalde optievergoeding naar rato van de nog resterende volledige maanden van de optieduur, uitgaande van de datum van ontvangst van de opzegging door de gemeente.

De koopovereenkomst

Nadat u besloten heeft tot aankoop van de kavel over te gaan, ontvangt u de stukken voor de aankoop van de kavel. Deze worden als modelbijlage bij de optieovereenkomst gevoegd, zodat u weet onder welke voorwaarden en bepalingen de gemeente de grond aan u verkoopt. U wordt binnen vier weken uitgenodigd om de stukken voor de aankoop van de grond te komen ondertekenen. Hierna gaan deze naar de door u aangewezen notaris voor het opmaken van de akte van levering.

Het ontwerp/gasloos bouwen

Gedurende de optieperiode heeft u onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de bouw van uw woning. Wellicht heeft u een architect ingeschakeld die een mooi huis heeft ontworpen of een aannemer gevonden die de woning voor u heeft getekend en bouwt. Sinds 1 juli 2018 is het verplicht om gasloos te bouwen. Als u geen gas meer kunt gebruiken voor de verwarming van uw huis, wat zijn dan de opties? Allereerst is het belangrijk dat het huis goed wordt geïsoleerd. Zaken zoals vloer-, dak- en spouwisolatie zorgen ervoor dat het huis verwarmd kan worden zonder het gebruik van gas. Ook levert een beter geïsoleerd huis een energiebesparing op en heeft het een hoger wooncomfort. De isolatie-eisen worden steeds verder aangescherpt. Het is het overwegen waard nu al meer te isoleren dan volgens het bouwbesluit noodzakelijk is. Isolatie wordt voor de gehele levensduur van de woning aangebracht. Technische installaties worden periodiek vervangen.

In plaats van de hr-ketel op aardgas zijn er verschillende mogelijkheden om uw huis te verwarmen:

  • een volledig elektrische warmtepomp (per woning of samen met een blok huizen)
  • een warmtenet in de wijk (stadsverwarming), waar uw woning op is aangesloten
  • infraroodpanelen (alleen in bepaalde situaties duurzaam)
  • een palletkachel of biomassaketel op resthout
  • een zonneboiler (in combinatie met andere alternatieven)

Warmtepompen en warmtenetten leveren een lage temperatuurverwarming, ze werken het beste met vloerverwarming, wandverwarming of speciale radiatoren voor lagetemperatuur-verwarming. Met zonnepanelen op uw dak kunt u bovendien zelf de energie opwekken die nodig is voor een warmtepomp of infraroodpanelen. Voor meer informatie over andere manieren van verwarming kunt u kijken op de website verbeterjehuis.nlexterne-link-icoon

Hoeveel kost het bouwen van een huis?

De kosten van zelf een huis bouwen is sterk afhankelijk van uw wensen. Op www.watkostbouwen.nlexterne-link-icoon vindt u een leuke tool om een berekening te maken. Druk op “start” en de voorpret kan beginnen. Let wel, het is een indicatie. De uiteindelijke kosten hangen af van de onderhandelingen met de diverse betrokken partijen en uiteraard uw financiële mogelijkheden.

Met welke kosten moet ik nog meer rekening houden?

Naast de kosten voor de aankoop van de grond, moet u rekening houden met de kosten voor de notaris, architect en de aannemer, de aansluitkosten voor diverse nutsvoorzieningen, omzetbelasting en de legeskosten voor de omgevingsvergunning.

Mag ik alles bouwen wat ik wil?

Nee, u moet zich aan de voorschriften en bepalingen van het bestemmingsplan houden en het ontwerp zal getoetst worden aan het bouwbesluit. Hierin staan voorschriften waar een bouwwerk aan moet voldoen. Daarnaast moet het gebouw voldoen aan het beeld/kwaliteitsplan dat van toepassing is.

Waar kan ik het bestemmingsplan vinden?

Op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon kunt u alles vinden over het bestemmingsplan. Klik op “een plan bekijken”, dan op “bestemmingsplan”, vul daarna op “Adres” in het kader linksboven de naam van het plan waar u gaat bouwen in (bijv. Stakenbeek), druk op "zoeken" en het bestemmingsplan wordt “opgehaald”. Rechts vindt u alle gegevens van het bestemmingsplan. Uiteraard kunt u het bestemmingsplan ook op het stadhuis inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te maken.

Wat is de omgevingsvergunning?

U heeft voor het bouwen van een woning een vergunning van de gemeente nodig; de zogenaamde omgevingsvergunning. Het is verstandig vooruitlopend op de aanvraag van de omgevingsvergunning  vooroverleg te hebben met de gemeente over het ontwerp en de situering van uw woning. Het voordeel hiervan is dat het proces voor de afgifte van de omgevingsvergunning niet wordt vertraagd. De doorlooptijd van een omgevingsvergunning is ongeveer acht weken uitgaande van een volledige ingediende aanvraag. Deze periode kan met 6 weken verlengd worden indien er strijdigheden zijn met het bestemmingsplan en er een ontheffing nodig is.

Moet ik sonderen? En wat is dat precies?

Als u grond koopt om daar op te bouwen, is het goed om te weten of de grond voldoende stevig is om het gebouw te dragen. Hiervoor is een sonderingsonderzoek noodzakelijk. Uit dat onderzoek komt naar voren of de grond het gebouw kan dragen, of dat er geheid moet worden dan wel andere maatregelen moeten worden genomen om het gebouw te kunnen dragen. In de Oldenzaalse situatie is het mogelijk dat er geheid moet worden.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt voor vragen over bouwen en wonen een afspraak maken. Dit omdat we op deze manier uw vragen goed kunnen voorbereiden en u beter kunnen helpen. Dit kan telefonisch (0541) 58 81 11 of per mail bouwloket@oldenzaal.nl. In overleg met u zoeken we naar een passend tijdstip. Ook de mogelijkheid om een afspraak op maandagavond te maken, blijft bestaan. En als het makkelijker is om bij u thuis te komen, dan doen we dat ook graag.