Waar gaat u stemmen op 6 juni?

23 april 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Op donderdag 6 juni 2024 staan de verkiezingen voor het Europees Parlement gepland. Kiezers uit 27 landen kiezen de leden van dit Parlement. Nederland heeft na de verkiezing 31 leden in het Europees Parlement. In Oldenzaal kunt u stemmen in 16 vaste stemlokalen. Deze 16 locaties zijn toegankelijk voor mindervaliden. Daarnaast zijn er mobiele stembureaus voor de bewoners van zorgcentra. 

Ten opzichte van de verkiezingen in november van vorig jaar zijn er 2 stemlocaties minder en zijn 2 stemlocaties gewijzigd. Op basis van de evaluatie van de vorige verkiezingen kiezen we bewust niet voor leegstaande panden. Gebouwen als de oude bibliotheek en de voormalige school aan de Paukenlaan zijn daarom komen te vervallen. Ontmoetingscentrum De Meijbree is nieuw. Paviljoen Paal 12 is eenmalig vervallen in verband met beschikbaarheid. 

Dit zijn de plekken waar Oldenzalers kunnen stemmen voor de verkiezingen op donderdag 6 juni: 

 • Stadhuis (2 stembureaus)
 • Dienstencentrum De Walgaarden*
 • Ontmoetingscentrum De Meijbree
 • School TCC locatie Potskampstraat **
 • MST Oldenzaal
 • Breedwijs Zuid-Berghuizen 
 • Voormalig Clubgebouw De Reisduif
 • Voetbalvereniging Quick ‘20
 • Wielervereniging OWC
 • Basisschool De Wendakker
 • Hockeyclub Bully
 • Basisschool De Bongerd
 • Voetbalvereniging De Esch
 • Sporthal De Kolk (2 stembureaus)

* ingang Tulpstraat
**ingang Potskampstraat

Op het stembiljet dat kiezers thuis ontvangen staat aangegeven in welk stemlokaal zij terecht kunnen. Er kan gestemd worden bij elk stemlokaal in Oldenzaal. 

Eigen stembureaus voor bewoners zorgcentra 

We zetten 2 mobiele stembureaus in voor de bewoners van de zorgcentra in onze gemeente. Bewoners en verzorgers kunnen zo gemakkelijk stemmen op afgesproken tijden. Het eerste stembureau gaat langs bij de Mariahof en de Scholtenhof. Het tweede stembureau doet de Molenkamp, de Zonnestraal en het Gereia aan. 

Tellocaties

Op de 16 vaste stemlocaties wordt donderdagavond 6 juni vanaf 21.00 uur geteld. De stemmen die zijn uitgebracht bij de mobiele stembureaus worden in het stadhuis geteld, eveneens op donderdag vanaf 21.00 uur. Deze tellingen zijn openbaar. 

Meer transparantie

Per 1 januari 2023 is de Kieswet gewijzigd. Het doel van deze wijziging is het transparanter en foutlozer maken van de verkiezingsuitslagen. Het gemeentelijk stembureau (GSB) is verantwoordelijk voor het vaststellen van de gemeentelijke uitslag van de verkiezing. Het GSB houdt een openbare zitting op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 09.00 uur in het stadhuis. Tijdens deze zitting hertelt het GSB als zij eventuele (tel)fouten constateert in de processen-verbaal van de stembureaus. De totale gemeentelijke uitslag wordt op maandagochtend 10 juni om 9.00 uur bekend gemaakt. Dit omdat er in het weekend nog wordt gestemd in sommige andere landen van de Europese Unie