Warenmarkt

Er is twee keer per week markt op de Groote Markt:

  • op maandag van 12.00 uur tot 17.00 uur en
  • op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Als u een standplaats op de markt wilt, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. 

Vergunning aanvragen? De vergunning kunt u aanvragen via de Vergunningenchecker. Kies daar de tegel ‘Standplaats innemen’. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

De kosten voor een standplaatsvergunning zijn € 75.

Ook wordt er marktgeld in rekening gebracht. De tarieven voor de marktgelden kunt u vinden op onze website onder marktgelden-tarieventabel.

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning moet u bij de aanvraag de volgende gegevens overleggen:

  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager
  • Een afbeelding van verkoopkraam of –wagen.

Bij het verlenen van de vergunning wordt eerst gekeken of er ruimte is om de waren te verkopen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, zodat de markt voor het publiek aantrekkelijk blijft. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige brancheverdeling. De vergunning is voor maximaal 5 jaar geldig.

Voor meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.