Water en riolering: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

Een prachtige natuur met een gezond ecosysteem, met voldoende water om te drinken, te kunnen douchen en voedsel te kunnen verbouwen. Zaken waar we zuinig zijn. Het beschermen en bevorderen van duurzaam watergebruik wordt steeds belangrijker en dit is een taak van ons allemaal. Hiervoor werkt de gemeente Oldenzaal graag samen met lokale bedrijven, scholen en instellingen.

Bent u ondernemer of werkt u bij een school of andere instelling? Dan zijn er verschillende dingen die u kunt doen om bij te dragen aan een watervriendelijke leefomgeving. Op deze pagina zetten we verschillende tips voor u op een rij. Heeft u zelf een duurzaam idee? Laat het ons weten via duurzaam@oldenzaal.nl.

Meer weten over klimaatverandering en wat we als gemeente doen om de nadelige gevolgen ervan te beperken? Lees meer op de pagina over klimaatexterne-link-icoon.

Initiatieven

Lokale waterberging

Regenwater komt doorgaans via de regenpijpen van gebouwen in het riool terecht. Zonde, want schoon regenwater kan prima opgevangen worden om weer af te voeren in de grond. Voor elk nieuwbouwproject in Oldenzaal gelden inmiddels verplichtingen om regenwater lokaal vast te houden. Zo werken we stap voor stap aan een klimaatbestendig Oldenzaal. En dat niet alleen. Ook bij bestaande daken, parkeerplaatsen of pleinen bij particulier woningen, bedrijven, scholen en instellingen zien we volop mogelijkheden om regenwater vast te houden. Om het water een goede bestemming te geven, zijn verschillende maatregelen te nemen. Denk aan parkeerplaatsen met waterpasserende bestrating, groendaken of ondergrondse watertanks. Benieuwd welke maatregelen uw bedrijf, instelling of school zelf kan nemen? Lees meer op www.riool.netexterne-link-icoon.

Water geven aan je groene omgeving

Rondom steeds meer gebouwen in Oldenzaal zien we bomen en struiken. Op het groene schoolplein, bij het welzijnswandelingetje om het verzorgingstehuis of op het industrieterrein. Stadsnatuur heeft wel water nodig, met name in de zomer. Door lokaal verharding van daken af te koppelen, krijgen de bomen en struiken automatisch voldoende water bij elke regenbui. Zorg er daarom voor dat het regenwater via de regenpijp naar de bodem stroomt en niet in het vuilwaterriool terechtkomt.

Leren over duurzaam omgaan met water

Als gemeente Oldenzaal zien we het als een belangrijke taak om meer bewustzijn te creëren rondom duurzaam omgaan met water. Voor zowel volwassenen als kinderen vinden we het belangrijk dat ze weten waarom een watervriendelijke omgeving zo belangrijk is en vooral wat ze zelf kunnen doen om hieraan bij te dragen. Op verschillende basisscholen worden er al zogeheten waterlessen gegeven in samenwerking met Natuur- en Milieu Educatiecentrum De Höfteexterne-link-icoon. Hierbij wordt de watertafel van de gemeente Oldenzaal ingezet.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal zorgen we voor de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen. 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.