Werkpakt keurmerk

De gemeente Oldenzaal kent het Werkpakt-keurmerk toe aan werkgevers die zich onderscheiden door sociaal ondernemerschap. Werkpakt-werkgevers kennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden en bieden hen perspectief. Ze vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voordelen voor uw bedrijf

  • Ondernemers met het keurmerk kunnen zich onderscheiden als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Met het keurmerk kunt u uw sociale gezicht laten zien en dat wordt in het zaken doen steeds belangrijker. Sociaal ondernemen betaalt zich uit in een goede sfeer op de werkvloer en een goed imago om nieuwe werknemers te trekken.
  • De gemeente Oldenzaal houdt, als het kan, rekening met sociale ondernemers. De gemeente doet dit door bij onderhandse aanbestedingen (als het mogelijk is) minimaal één offerte aan te vragen bij een Werkpaktondernemer of ondernemer met een vergelijkbaar keurmerk (als die aan de eisen voldoen).
  • Als ondernemer met het keurmerk krijgt u korting op uw SROI-verplichting tijdens aanbestedingen.

Voorwaarden

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, meet de gemeente de sociale bijdrage van uw bedrijf. Uw bedrijf moet minimaal 100 punten scoren. De punten worden behaald op de ABC-criteria:

  • Ambassadeursrol: het netwerk actief inzetten of beschikbaar stellen aan Werkplein Twente, optreden als positieve referent, etc.
  • Betrokkenheid: actief meedoen aan banenmarkten, ronde tafels, werkbezoeken voor werkzoekenden organiseren, etc.
  • Capaciteit: geplaatste kandidaten uit de doelgroep (Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening (WSW), WW), minimaal 3% van de formatie.

Bij de ABC-criteria kijken wij naar de resultaten van het afgelopen jaar.

Integriteit

De gemeente Oldenzaal wil alleen samenwerk met integere werkgevers die zich niet bezighouden met criminele praktijken. Blijkt uit de toetsing dat u niet voldoet aan de integriteits-norm, dan kan dat leiden tot het afwijzen van de aanvraag.

Keurmerkhouders

De gemeente Oldenzaal is in 2018 begonnen met het toekennen van het keurmerk. Dit zijn de keurmerkhouders in Oldenzaal:

Waarom dit keurmerk?

Werk maakt gelukkiger. Meedoen in een baan betekent: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, en een duidelijke dagstructuur. Zorgen voor werk is het meest sociale dat er is. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in onze stad. En daarom doet de gemeente haar best om zoveel mogelijk inwoners aan een baan te helpen.

Oldenzaal is een ondernemende stad en aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. Dat willen we graag versterken door betrokken ondernemers te belonen voor hun maatschappelijke inzet.

Contact en aanvragen

Wilt u meer weten over het Werkpakt-keurmerk van de gemeente Oldenzaal? Of wilt u in gesprek over de mogelijkheden die de gemeente u biedt op het gebied van personeel? Neem dan contact op één van onze accountmanagers.

Tim Bruggink
Accountmanager Werk
(0541) 58 84 16
06 15 89 00 87
t.bruggink@oldenzaal.nl

Gea Althof
Accountmanager Werk
(0541) 58 83 72
06 15 85 89 82
g.althof@oldenzaal.nl