Wijkagenten

Iedere wijkagent heeft zijn of haar eigen wijk. Binnen deze wijk is diegene het aanspreekpunt voor de aanpak van sociale problemen. Denk hierbij aan overlast van jongeren, criminaliteit en milieudelicten.

De wijkagent weet wat er speelt in de wijk. Hij of zij loopt, fietst en rijdt hier vaak rond. De wijkagent heeft graag contact met bewoners en kan goed met u meedenken. Iedere wijk in Oldenzaal heeft een eigen wijkagent. De wijkagent houdt zich naast criminaliteit ook bezig met overlast, jongeren en alcohol, burenruzies, etc. 

Bekijk wie de wijkagent is in uw wijkexterne-link-icoon. Bel telefoonnummer 0900 – 88 44 om in contact komen met uw wijkagent.