Adresonderzoek aanvragen

De gemeente kan een onderzoek starten om te controleren of iemand nog steeds op het adres woont waarop hij of zij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente ook zelf verzoeken om een adresonderzoek in te stellen.

Beschrijving

Staat iemand op uw adres ingeschreven maar woont die persoon er niet (meer)? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen. De gemeente controleert dan of iemand op het adres woont dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat.

Heeft u of een vorige bewoner iemand toestemming gegeven om zich op uw adres te laten inschrijven met een ‘briefadres’? Als u deze persoon lange tijd niet kunt bereiken of de toestemming voor het briefadres wilt intrekken, kunt u ook een adresonderzoek aanvragen.

Aanvragen

Zo vraagt u een adresonderzoek aan:

  • persoonlijk langs komen aan de balie 
  • u neemt telefonisch contact op met team Burgerzaken voor het aanvragen van een formulier 

Meenemen 

U heeft nodig:

  • Uw geldige legitimatiebewijs
  • Bewijs dat u de eigenaar of huurder bent van de woning
  • Naam van de betrokken persoon of personen
  • Indien mogelijk nieuwe adresgegevens van de vertrokken persoon of personen.

Kosten

Aan het starten van een adresonderzoek zijn geen kosten verbonden.