Afvalstoffenheffing

De gemeente Oldenzaal is wettelijk verplicht ervoor zorg te dragen dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen, worden ingezameld bij percelen waar deze afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan.

De gemeente heeft deze inzameling uitbesteed aan Twente Milieu. Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval heft de gemeente Oldenzaal de afvalstoffenheffing. De gebruiker van een perceel (bedrijfspanden uitgezonderd) is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. De aanslag afvalstoffenheffing kunt u vinden op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken vanaf 2014 overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl.

Aanslag 2019

In  2018 heeft elk huishouden voor de afvalstoffenheffing een voorlopige aanslag gekregen, bestaande uit het vaste tarief voor 2018 en een variabel tarief voor een geschat aantal aanbiedingen van restafval. In 2019 krijgt iedereen de definitieve aanslag voor 2018. Daarin vindt verrekening plaats op basis van het werkelijke aantal keren dat u restafval heeft aangeboden in 2018 en wordt het vaste tarief voor 2019 in rekening gebracht. Vanaf 2019 betaalt u geen voorschot meer voor het variabele deel. U betaalt dit deel achteraf. Daarom wordt in 2019 alleen het vaste basistarief van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht. De afrekening van het aantal keren dat u restafval aanbiedt in 2019 volgt dan op de aanslag afvalstoffenheffing in 2020. De aanslag wordt hiermee eenvoudiger en overzichtelijker. U kunt nu al zelf meekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Dit kan op de website van Twente Milieu. U kunt inloggen met uw postcode, huisnummer en milieupas. Zo kunt u aan het einde van het jaar zelf de hoogte uw variabele afvalkosten uitrekenen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT, telefoon (053) 48 15 881 of e-mail info@gbtwente.nl