Afvalstoffenheffing

De gemeente Oldenzaal is wettelijk verplicht ervoor zorg te dragen dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen, worden ingezameld bij percelen waar deze afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan.

De gemeente heeft deze inzameling uitbesteed aan Twente Milieu. Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval heft de gemeente Oldenzaal de afvalstoffenheffing. De gebruiker van een perceel (bedrijfspanden uitgezonderd) is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. De aanslag afvalstoffenheffing kunt u vinden op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken vanaf 2014 overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl.

Aanslag afvalstoffenheffing

Jaarlijks krijgt elk huishouden een aanslagbiljet van GBTwente, met o.a. de afvalstoffenheffing. Deze afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen, een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel geldt voor het lopende jaar en het variabele deel geldt voor het aantal aanbiedingen van restafval van het voorgaande jaar. Om te berekenen hoeveel u betaalt, kijken we naar het type en de grootte van de restcontainer. Heeft u een extra restcontainer in gebruik, dan betaalt u hier ook de ledigingen voor. Heeft u een extra GFT-container in gebruik, dan betaalt u hier een vast bedrag per jaar voor.

Afvalscheiding bij appartementen of flats

Vanaf 2022 kunnen ook bewoners van een appartement en flat hun afval gescheiden inzamelen, net als bewoners van een woning met een tuin. Dit betekent dat GFE (groente – fruit – etensresten) niet langer bij het restafval hoeft. Bewoners van een woning met een tuin konden al langer GFT (groente – fruit – tuin) gescheiden inzamelen. Als bewoner draagt u hiermee bij aan het verminderen van de hoeveelheid restafval. Voor het aanbieden van GFE en GFT afval in de container betaalt u niet per lediging.  

Variabele kosten

U kunt nu al zelf meekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Dit kan op de website van Twente Milieu. U kunt inloggen met uw postcode, huisnummer en milieupas. Zo kunt u zelf de hoogte van uw variabele afvalkosten uitrekenen en controleren.  

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT via e-mail info@gbtwente.nl of via telefoonnummer (088) 64 64 809.