Afvalstoffenheffing

De gemeente Oldenzaal is wettelijk verplicht ervoor zorg te dragen dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen, worden ingezameld bij percelen waar deze afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan.

De gemeente heeft deze inzameling uitbesteed aan Twente Milieu. Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval heft de gemeente Oldenzaal de afvalstoffenheffing. De gebruiker van een perceel (bedrijfspanden uitgezonderd) is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. De aanslag afvalstoffenheffing kunt u vinden op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken vanaf 2014 overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl, voor telefonische informatie kunt u bellen met nummer (0541) 58 81 11.

Voorlopige aanslag 2017

In het eerste kwartaal van het jaar krijgt elk huishouden voor de afvalstoffenheffing een voorlopige aanslag, bestaande uit het vaste tarief en een geschat variabel tarief. In het jaar daarop krijgt iedereen dan de definitieve aanslag. Daarin vindt verrekening plaats op basis van het werkelijke aantal aanbiedingen.

U kunt nu al zelf meekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Dit kan op de website van Twente Milieu. U kunt inloggen met uw postcode, huisnummer en milieupas. Zo kunt u aan het einde van het jaar zelf uitrekenen hoe u uw afvalkosten kunt beïnvloeden.

De voorlopig aanslag 2017 is gebaseerd op een schatting van het aantal ledigingen, omdat er nog geen historie bekend is. In 2018 zal als uitgangspunt het aantal ledigingen van 2017 worden genomen.

Voor de schatting van het aantal ledigingen in 2017 is van het volgende uitgegaan:

geschat aantal ledigingen
  240 liter 140 liter 30 liter *
1-persoonshuishouding op 1-1-2017    6 10  56
2-persoonshuishouden op 1-1-2017  13 22 117
3-persoonshuishouden op 1-1-2017  17  29 153

*) 30 liter: betreft ondergrondse container

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT, telefoon (053) 48 18 875 of e-mail info@gbtwente.nl