Belastingen

Gemeentelijke heffingen (GBTwente)

Voor gemeentelijke belastingen ontvangt u een aanslag van de gemeente. De heffing is uitbesteed aan het GBT.

Lees verder

WOZ (Waardering onroerende zaken)

De wet WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken zoals woningen, maar ook openbare gebouwen en bedrijfspanden.

Lees verder

Taxatieverslag

Wilt u een taxatieverslag ontvangen in verband met de WOZ, dan kunt u terecht bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

Lees verder

Hondenbelasting

Als u een of meer honden houdt, moet u hondenbelasting betalen. De hoogte is afhankelijk van het aantal honden.

Lees verder

Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval heft de gemeente Oldenzaal de afvalstoffenheffing.

Lees verder

Rioolheffing

De kosten van beheer en onderhoud aan het riool worden betaald vanuit de opbrengsten rioolheffing.

Lees verder

Automatische incasso

Betaling van uw gemeentelijke aanslag kan ook via gespreide betaling door middel van een automatische incasso.

Lees verder

Waterschapsbelasting (GBLT)

De gemeente Oldenzaal ligt in het gebied van Waterschap Vechtstromen. Het waterschap gaat over de waterschapsbelasting.

Lees verder