Overslaan en naar de inhoud gaan
maximaal 1000 tekens
maximaal 1000 tekens
MENU

Belastingen

Gemeentelijke heffingen

Voor gemeentelijke belastingen ontvangt u een aanslag van de gemeente. De heffing is uitbesteed aan het GBT.

WOZ (Waardering onroerende zaken)

De wet WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken zoals woningen, maar ook openbare gebouwen en bedrijfspanden.

Taxatieverslag

Wilt u een taxatieverslag ontvangen in verband met de WOZ, dan kunt u terecht bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

Hondenbelasting

Als u een of meer honden houdt, moet u hondenbelasting betalen. De hoogte is afhankelijk van het aantal honden.

Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval heft de gemeente Oldenzaal de afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

De kosten van beheer en onderhoud aan het riool worden betaald vanuit de opbrengsten rioolheffing.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Als u een inkomen heeft rond bijstandsniveau en een beperkt vermogen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Automatische incasso

Betaling van uw gemeentelijke aanslag kan ook via gespreide betaling door middel van een automatische incasso.

Waterschapsbelasting (GBLT)

De gemeente Oldenzaal ligt in het gebied van Waterschap Vechtstromen. Het waterschap gaat over de waterschapsbelasting.

Gerelateerde onderwerpen