Rioolheffing

Iedereen die gebruiker is van een woning of bedrijfspand van waaruit afvalwater via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, betaalt rioolrechten.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken vanaf 2014 overgedragen aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT via e-mail info@gbtwente.nl of via telefoonnummer (088) 64 64 809.