Taxatieverslag

In het kader van de uitvoering van de Wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) moet de gemeente alle binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken waarderen. De door de gemeente vastgestelde waarde treft u aan op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Ook moet de gemeente inzicht te geven in de opbouw van de waarde. Dit inzicht wordt gegeven in het zogenaamde taxatieverslag.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken vanaf 2014 overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl . U kunt daar uw taxatieverslag ook online inzien met behulp van uw DigiD.

In een taxatieverslag staat onder andere:

  • de plaatselijke aanduiding van het object
  • de kadastrale gegevens
  • de aard van het object, bijvoorbeeld het type huis of bedrijfspand
  • het bouwjaar
  • de grootte van het object
  • marktgegevens die aan de taxatie ten grondslag liggen.

Daarnaast staan in het taxatieverslag eventuele bijzondere kenmerken die belangrijk zijn voor de waarde.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het GBT via e-mail info@gbtwente.nl of via telefoonnummer (088) 64 64 809.