Basisonderwijs

De gemeente Oldenzaal kent verschillende soorten basisscholen (primair onderwijs):

  • openbaar onderwijs
  • katholiek onderwijs
  • algemeen bijzonder onderwijs
  • het Vrijeschoolonderwijs
  • christelijk onderwijs
  • speciaal basisonderwijs

Lees meer over alle basisscholen op de website Ons Helpt Onsexterne-link-icoon.

Uw kind aanmelden bij een basisschool

Als uw kind vier jaar is, mag hij/zij naar school. Aanmelden kan vanaf drie jaar. U ontvangt van ons een brief per post als uw kind bijna drie jaar is. U kunt uw kind dan aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Voor een overzicht van alle basisscholen in Oldenzaal verwijzen wij u naar de website Ons Helpt Onsexterne-link-icoon.  

Wanneer mag uw kind wennen en beginnen op de basisschool?

Uw kind kan instromen op de basisschool op de maandag, volgend op de dag waarop hij of zij vier jaar is geworden. Bijvoorbeeld: uw kind is op woensdag 15 januari  vier jaar geworden. Hij of zij gaat dan voor het eerst naar school op maandag 20 januari. Valt de betreffende maandag op een feestdag of in een vakantie, dan kan uw kind instromen op de eerstvolgende maandag na deze feestdag of vakantie. Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij beginnen met enkele wendagen. Vraag de school van uw keuze naar de regeling.

Meer informatie 

Meer informatie over het basisonderwijs vindt u natuurlijk ook op de website van de landelijke overheidexterne-link-icoon.