Bestemmingsplannen

Wilt u zien welk bestemmingsplan of andere ruimtelijke regels op uw perceel of buurt van kracht zijn dan kunt hiervoor de Omgevingsviewer Oldenzaal raadplegen.

De Omgevingsviewer Oldenzaal loopt vast vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Die wet verplicht het om vanaf 2021 alle relevante regelgeving die op het perceel betrekking heeft vanaf 1 punt digitaal te kunnen raadplegen. In de Omgevingsviewer Oldenzaal kunt u nu al het bestemmingsplan, de welstandseisen en de regels voor archeologie raadplegen. De raadpleegfunctie zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid met onder ander monumenten en cultuurhistorie.

De bestemmingsplannen van de gemeente Oldenzaal maar ook van andere gemeenten kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder vindt u informatie over bestemmingsplannen die in procedure zijn.

 

Bestemmingsplannen in procedure

Bekijk welke bestemmingsplannen in procedure zijn.

Lees verder