Biodiversiteit: wat kunt u thuis of als buurt doen?

Ook als inwoner kunt u uw steentje bijdragen aan een groener Oldenzaal. Thuis, in uw eigen tuin of samen met de hele buurt. Binnen de gemeente zijn er inmiddels 70 buurtinitiatieven opgepakt ter bevordering van het groen in de openbare leefruimte. Denk aan het creëren van natuurspeeltuinen, het realiseren van de wandelroute op de Graven Es en het herinrichten van groenstroken met meer inheems groen.

Wilt u bijdragen aan een groenere stad met een rijke biodiversiteit? Dat kan op verschillende manieren. Hieronder leest u meer over de initiatieven waar u als inwoner of als buurt aan kunt deelnemen. Heeft u zelf een duurzaam idee? Iets waarmee we Oldenzaal groener kunnen maken? Laat het ons weten via duurzaam@oldenzaal.nl De natuur, dat zijn wij samen!

Initiatieven

Hieronder leest u meer over initiatieven die u zelf kunt doen om de biodiversiteit in de gemeente Oldenzaal te beschermen en bevorderen.

Groen er maar op los!

We zien Oldenzaal graag steeds groener worden. Dit doen we door tegels te vervangen door groen. Wanneer we tegels vervangen door gras, bloemperken en geveltuinen, wordt Oldenzaal meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier! Genoeg redenen dus om op meer tegels eruit te halen en groen aan te planten! En daarvoor zoekt de gemeente hulp van Oldenzaalse inwoners.

Via het platform “Stem van Oldenzaal”externe-link-icoon kunnen inwoners laten weten welke plekken in de openbare ruimte groener kunnen. binnen het project 'Groen er maar op los!'

Maak een geveltuintje

Meer groen in de straat maakt uw buurt niet alleen mooier, het draagt ook op andere manieren bij aan uw woonplezier. Door beton te vervangen door groen, wordt regenwater beter afgevoerd. Ook zorgt groen voor verkoeling op warme zomerdagen. En dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over insecten en vogels, die beter gedijen in een groene omgeving. Wilt u een geveltuin aanleggen, een boomspiegel adopteren of een bloembak in de openbare ruimte plaatsen? Dan kunt u hiervoor een aanvraag bij de gemeente Oldenzaal indienen www.oldenzaal.nl/zelf-doen-in-het-groen

Tegel eruit, groen erin!

Een tegel vervangen door gras of ander groen, is goed voor de biodiversiteit én het bestrijden van wateroverlast. Om mensen te stimuleren tegels te vervangen door groen, is het NK Tegelwippen in het leven geroepen. De spelregels? Vervang tegels door groen in uw eigen tuin, geef uw gewipte tegels door en het aantal wordt bij uw gemeente opgeteld. Met een gezonde portie rivaliteit gingen we in Oldenzaal in 2021 de strijd aan met de gemeente Enschede. Lees meer op de website van NK Tegelwippenexterne-link-icoon.

Plant een boom

Bomen dragen bij aan een mooiere en gezondere wereld. De provincie Overijssel heeft een ambitieuze doelstelling: 1,1 miljoen bomen erbij. Ook als inwoner van Oldenzaal kunt u hieraan meewerken. Door zelf een boom te planten of door een project te starten met andere Oldenzalers. Als gemeente denken we graag met u mee. Inspiratie opdoen, uw eigen grond beschikbaar stellen voor nieuwe bomen of een goed idee voor een bomenproject? Op www.iedereeneenboom.nlexterne-link-icoon doet u inspiratie op en kunt u een eigen projectidee aanmelden. Op www.vergroenjebuurt.nlexterne-link-icoon kunt u met eigen ogen zien hoe uw balkon, tuin, straat of woonplaats eruit ziet met een extra dosis groen..

Creëer nestgelegenheid

Veel mensen weten dat mezen eikenprocessierupsen heerlijk vinden. Kool- en pimpelmezen zijn echter niet de enige natuurlijke bestrijders. Vogels kijken namelijk naar elkaar om te zien waar voedsel te halen valt en inmiddels volgen veel andere vogels het voorbeeld van de mezen. Als gemeente, zijn we blij te zien dat steeds meer inwoners nestkasten plaatsen om deze natuurlijke bestrijders te helpen. Een pimpelmees heeft een invliegopening nodig van slechts 28mm, maar omdat ook grotere vogels bijdragen aan de bestrijding van de eikenprocessierups, adviseren we een grotere opening tot wel 100 mm of halfopen nestkommen. En wist u dat vleermuizen smullen van nachtvlinders, die als eikenprocessierupsen hun leven beginnen? En dat eikenprocessierupsen ook op het menu van insecten staan? Overweeg daarom ook om vleermuiskasten en insectenhotels in uw tuin te plaatsen.

Laat bladeren in de border liggen

De verleiding om afgevallen bladeren direct weg te halen is groot. Toch heeft het voordelen om ze in de borders, tussen struiken en bloempartijen, te laten liggen. Niet alleen beschermen ze uw planten tegen vorst, ook bieden ze schuil- en overwintermogelijkheden voor insecten, padden, kikkers en egels. Daarnaast zijn de bladeren een voedselbron voor allerlei insectensoorten en kleine dieren.  

Maak uw huis hitteproof

Het klimaat verandert. Extreme hitte, lange droge periodes en flinke regenbuien komen steeds vaker voor, ook in Oldenzaal. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis en tuin water- en hitteproof te maken. Denk het planten van groen rondom uw huis en het aanbrengen van zonwering. Samen pakken we de vervelende gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast aan. Meer tips vindt u op www.groenblauwtwente.nlexterne-link-icoon.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal beschermen, herstellen en bevorderen we het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheren we onze bossen duurzaam en roepen we het verlies van biodiversiteit een halt toe. 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.