Zelf doen in het groen

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extremer weer zoals wateroverlast, droogte en hittestress. We kunnen ons aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat door een tuin te onttegelen, meer groen te planten, een regenpijp af te koppelen of een regenton te plaatsen.

Als u een geveltuintje wilt aanleggen, een boomspiegel wilt adopteren en/of een bloemenbak in de openbare ruimte neer wilt zetten kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Er zijn een aantal voorwaarden om rekening houden als u dit wilt gaan doen. 

Aanvragen

U kunt het  aanvraagformulier onderaan deze pagina, invullen en opsturen naar gemeente Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. U kunt het formulier ook scannen en opsturen naar info@oldenzaal.nl. Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder leest de algemene voorwaarden.

 • Voor aanvraag voor het aanleggen van een geveltuin, het adopteren van een boomspiegel of het neerzetten van een plantenbak levert u het ingevulde formulier “Aanvraagformulier geveltuin, boomspiegel & plantenbak” in  bij de gemeente.
 • Er moet minimaal nog 1,20 m ruimte vrij zijn op de stoep voor de toegang van rolstoelen en kinderwagens.
 • Het overhangen van planten over de stoep of andere hinder zijn niet toegestaan.
 • De gemeente blijft eigenaar van de grond.
 • De gemeente en netbeheerders hebben altijd vrije toegang tot de grond die in gebruik genomen is voor o.a. werkzaamheden aan kabels en leidingen.
 • Eventuele schade aan kabels en leidingen zijn voor eigen rekening.
 • Waar nodig snoeit u en verwijdert u onkruid. Belemmerende overhang is niet toegestaan.
 • U verwijdert het (zwerf)afval.
 • Indien nodig vervangt u dode planten en struiken.
 • U gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade aangebracht door de planten.
 • De gemeente is bijvoorbeeld bij onkruidbestrijding of zout strooien bij gladheid niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

Bijzondere voorwaarden

U vindt de specifieke voorwaarden voor een geveltuin, boomspiegel of het plaatsen van plantenbakken in de bijlagen onderaan deze pagina. 

Contact 

Uw aanvraag wordt behandeld door team Buitenbeheer. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen.
Heeft u vragen? Bel dan (0541) 58 81 11 of mail naar info@oldenzaal.nl.