Boa's en handhaving

“Waar zijn jullie van?” De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) van de gemeente Oldenzaal krijgen geregeld deze vraag. De boa’s van de gemeente Oldenzaal werken met veel plezier in Oldenzaal. Ze houden van de afwisseling in hun werk, het buiten zijn en vooral het contact met de mensen. De gemoedelijkheid hier in de stad valt op; met een gesprekje zijn veel dingen gauw opgelost.” 

Speciale bevoegdheden

De boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid: zij mogen bepaalde strafbare feiten opsporen. Een boa mag uw identiteit controleren, een proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. De boa’s zijn te herkennen aan het blauwe uniform met het zilverkleurige boa-insigne.

Schone, veilige en leefbare stad

De gemeente zet zich in voor een veilig en leefbaar Oldenzaal. De boa’s spelen hierbij een belangrijke rol. Zij helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Ze controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals foutparkeren of (milieu)regels overtreden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.  

Samenwerking

Gelukkig kunnen de boa’s in veel gevallen een boete vermijden en het laten bij het geven van extra uitleg, het uitdelen van waarschuwingen of het bieden van hulp. De boa’s werken samen met de politie, scholen en andere instellingen. “We zijn er niet alleen om bonnen uit te schrijven, zoals veel mensen denken. We vinden het juist mooi wanneer we mensen kunnen helpen en ervoor kunnen zorgen het veilig is op straat.” 

Een mogelijke overtreding melden

Meld overlastsituaties in uw omgevingexterne-link-icoon.