Buurtinitiatief

Impuls en de gemeente Oldenzaal bieden u de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij een activiteit of verbetering in uw buurt. Deze ondersteuning kan in de vorm van tips en advies maar daarnaast ook in de vorm van een financiële bijdrage. De belangrijkste voorwaarde voor deze ondersteuning is dat het een maatschappelijke meerwaarde heeft voor uw buurt. Het moet de saamhorigheid in de buurt vergroten. Dus niet alleen iets wat bijvoorbeeld de buitenruimte mooier maakt, maar het moet tevens een bijdrage leveren op sociaal of cultureel vlak. Of bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of natuurlijk spelen.

Werkwijze

Wat moet u doen en wat kunt u van ons verwachten? Indien u een buurtinitiatief wilt opstarten kunt u hiervoor het aanvraagformulier opvragen bij Impuls. Impuls gaat beoordelen of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Indien het een kleinere activiteit is wordt deze afgehandeld door Impuls. De financiële bijdrage voor dergelijke activiteiten is maximaal € 750,-. Indien het initiatief groter is en raakvlakken heeft met de gemeente dan wordt deze besproken met de gemeente. Het betreft hier met name activiteiten die raakvlakken hebben met de openbare buitenruimte. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van een picknicktafel in de openbare buitenruimte tot het opnieuw inrichten van een complete speelplek. 

Bij grote buurtinitiatieven doorlopen we de volgende 4 fases:

Initiatief

Heeft u een goed initiatief? Download dan het aanvraagformulier van de website van Impulsexterne-link-icoon. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u bij Impuls inleveren. Belangrijk is dat u hier ook bij aangeeft dat er voldoende draagvlak is in de buurt. Dit kunt u laten zien door het verzamelen van handtekeningen op het formulier. Uw aanvraag wordt vervolgens bekeken door Impuls en de gemeente samen.

Voorbereiding

Na het beoordelen van de aanvraag nemen wij contact met u op. Als uw initiatief goedgekeurd is maken we dan gelijk een afspraak met u om het initiatief verder door te spreken.  Hierbij worden ook de mogelijkheden en onmogelijkheden aangegeven. Ook wordt duidelijk gemaakt wat u van ons als gemeente kunt verwachten. Ook willen wij duidelijk krijgen wat wij van u en andere betrokken bewoners tijdens het uitvoeren en na het afronden van het initiatief kunnen verwachten.

Uitvoering

Na de voorbereiding volgt de uitvoering van het initiatief.

Onderhoud

Na afronding vindt er een eindgesprek plaats waarbij een overeenkomst wordt opgesteld over de bijdrage van de buurt over het onderhoud van uw gerealiseerde initiatief. Gaat uw buurtinitiatief over het herinrichten van een speelplek naar een natuurlijke speelplek? Lees dan ook meer informatie bij het onderwerp buurtinitiatief natuurlijk spelenexterne-link-icoon.