Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. De griffie werkt voor alle partijen en raadsleden, daarbij is het dus van belang dat zij politiek neutraal blijven. Het ondersteunen van de gemeenteraad doet de griffie o.a. door:

  • Het organiseren van raadsvergaderingen en politieke forums;
  • Het beschikbaar stellen van raadsinformatie voor zowel raadsleden als inwoners;
  • Het adviseren van de gemeenteraad en inwoners over procedures, werkwijzen, vergaderstructuren en raadsinstrumenten;
  • Het onder de aandacht brengen van politieke besluiten;
  • Het ondersteunen en adviseren van de jeugdraad;
  • De communicatie van de raad als geheel.

Ook is de griffie voor u als inwoner en organisatie het aanspreekpunt als u vragen heeft over of voor de gemeenteraad. Wilt u bijvoorbeeld inspreken op een agendapunt tijdens een politiek forum dan is het wenselijk dat u zich twee werkdagen van te voren aanmeldt bij de griffie.

Contactgegevens

E-mail: griffie@oldenzaal.nl
Tel: (0541) 58 81 29