Gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders en stelt kaders voor het beleid van de gemeente.

Lees verder

Raadsvergadering live volgen

Via deze website kunt u raadsvergaderingen live of met terugwerkende kracht volgen. Ook kunt u via @stadoldenzaal de besluitvorming volgen.

Lees verder

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief over de gemeenteraad van Oldenzaal vind u hier.

Lees verder

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag voor de gemeenteraad? Neem dan contact op met het secretariaat van de griffie.

Lees verder

Agenda(stukken) en besluiten gemeenteraad

Bekijk de agenda en agendastukken van het politiek forum en de raadsvergadering.

Lees verder

Samenstelling gemeenteraad

De gemeente Oldenzaal heeft 23 raadsleden. Bekijk de samenstelling van de gemeenteraad.

Lees verder

Jeugdraad Oldenzaal

Sinds 2017 heeft de gemeente Oldenzaal een jeugdraad. Wat doen zij allemaal voor de jeugd?

Lees verder

Inspraak

Bekijk de inspraakmogelijkheden bij de gemeente Oldenzaal.

Lees verder

De rekenkamercommissie

De gemeente Oldenzaal heeft een rekenkamercommissie samen met de gemeenten Dinkelland en Losser. 

Lees verder