Raadsprogramma

Er is binnen de 7 fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad besloten om voor de komende raadsperiode te komen met een raadsprogramma, i.p.v. een coalitieakkoord.
Dit houdt in dat de inhoudelijke programmering richting het college onderwerp is geweest van een raadsbrede discussie.

In het 'Raadsprogramma 2022-2026: Samen vooruit, juist nu', omschrijft de raad zijn ambities voor Oldenzaal voor de aankomende jaren. Bij dit raadsprogramma hoort ook een bijlagenboek, hierin staan suggesties voor het college m.b.t. het uitvoeren van deze ambities.