Gast van de raad

Maak kennis met het werk van de gemeenteraad

Welke partijen zijn er vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Oldenzaal? Waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? En hoe gaat die besluitvorming in zijn werk? De gemeenteraad geeft graag antwoord op deze en andere vragen die u heeft over het raadswerk.

Gast van de raad is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de gemeenteraad. U bent dan samen met een aantal andere inwoners van Oldenzaal een speciale gast tijdens een van de raadsvergaderingen van de gemeenteraad.

Wat kunt u verwachten

Tijdens de avond van de door u gekozen raadsvergadering, wordt u om 18:00u op het stadhuis van Oldenzaal verwacht. U wordt hier ontvangen door een aantal raadsleden, zij zullen aan u uitleggen hoe een raadsvergadering verloopt en welke onderwerpen u die avond kunt verwachten. 
Na deze kennismaking en uitleg volgt er een korte rondleiding en is er tijd om kennis te maken met de burgemeester, raadsgriffier, het college en de overige aanwezige raadsleden. Hierna krijgt u een speciale plek aangewezen op de publieke tribune, vanaf waar u de raadsvergadering kunt volgen. 
Na afloop van de vergadering krijgt u de mogelijkheid opnieuw met de raadsleden in gesprek te gaan, om hen uw mening te laten horen!

Wanneer

De eerst volgende data om gast van de raad te zijn vinden plaats na het zomerreces. Het gaat hierbij altijd om een maandagavond.

  • 2 oktober
  • 30 oktober
  • 27 november
  • 18 december

Aanmelden

Heeft u interesse in het zijn van een 'Gast van de Raad'? Dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar griffie@oldenzaal.nl . Vermeld in deze mail uw naam, telefoonnummer en de datum van de door u gekozen raadsvergadering.