Vertel uw StadsID!

De Oldenzaalse gemeenteraad staat open voor alle meningen en suggesties die u heeft voor Oldenzaal. Samen maken we Oldenzaal! Daarom kunt u iedere maand aanschuiven en de raadsleden over uw ideeën voor de stad vertellen, uw StadsID! Het leuke is dat u direct in gesprek kunt met de raadsleden en dat zij ook op dat moment zullen laten weten wat ze van uw idee vinden.

 


Iedere maand kunt u in het stadhuis uw mening of suggestie rechtstreeks met de gemeenteraad bespreken. Dat gaat op een informele manier; u schuift aan en vertelt eenvoudig weg wat u bezig houdt. De leden van de gemeenteraad zullen vervolgens ongetwijfeld vragen aan u stellen. Ter afsluiting geven de verschillende partijen aan hoe zij met het onderwerp om willen gaan. Zo weet u die zelfde avond nog waar u aan toe bent.


De volgende reacties zijn mogelijk:

  • Door alle partijen of een meerderheid van de partijen wordt aangegeven het onderwerp verder te willen onderzoeken. Uw onderwerp komt dan rechtstreeks op de agenda te staan van een raadsvergadering (lijst ingekomen stukken);
  • enkele partijen willen meer weten. Er wordt dan een vervolgafspraak met u gepland door één van de partijen (de initiatiefnemer) om hierover van gedachten te wisselen. Vanuit de partij die het initiatief neemt om uw idee verder te onderzoeken kan vervolgens een voorstel in de gemeenteraad gebracht worden;
  • helaas ziet geen van de partijen voldoende aanleiding om verdere actie te ondernemen. Uiteraard zullen de raadsleden aan u uitleggen waarom zij dat vinden.


U kunt als persoon, of als belangenbehartiger van een groep inwoners, uw StadsID onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. We vragen u om zich aan te melden bij de griffie van de gemeenteraad, zodat we er rekening mee kunnen houden dat u komt. Dat kan door uw contactgegevens en het onderwerp per e-mail te sturen naar griffie@oldenzaal.nl.

Wij nemen dan contact met u op. U kunt bellen met de griffie (0541) 58 81 11. U bent van harte welkom!


In de ruimte waar u uw ideeën over de stad, uw StadsID, bespreekt met de gemeenteraad kunt u ook gebruik maken van een scherm om uw verhaal te ondersteunen met film, foto’s of ander digitaal materiaal (presentatie). Als u hiervan gebruik wilt maken dan horen wij dat graag bij uw aanmelding.