default iconInspreken

Inspreken bij een Politiek Forum

Wist u dat u als inwoner kunt inspreken bij een Politiek Forum van de raad?

De raads- en forumleden van de gemeente Oldenzaal horen graag van u wat u vindt van de voorstellen waarover zij dienen te beslissen. Het is hiervoor mogelijk om in te spreken bij een Politiek Forum. De agenda van het Politiek Forum vindt u op de gemeente website en in de KOM.

Regels voor het inspreken

  • Het secretariaat van de griffie spreekt van tevoren met u af hoe u kunt inspreken tijdens het Politiek Forum;
  • Het is niet mogelijk om in te spreken tijdens een raadsvergadering;
  • U heeft tijdens het Politiek Forum een maximale spreektijd;
  • De voorzitter van de vergadering kan u als spreker onderbreken.

Een aantal onderwerpen zijn uitgezonderd van het spreekrecht

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • een besluit van het gemeentebestuur waar zienswijzen voor kunnen of konden worden ingediend;
  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een onderwerp waarover een klacht kan of kon worden ingediend;
  • een onderwerp dat naar oordeel van de voorzitter eerder al voldoende aan de orde is geweest. 

Als u wilt inspreken, is het wenselijk als u zich uiterlijk twee werkdagen van te voren aanmeldt bij de griffie via (0541) 58 81 29 of griffie@oldenzaal.nl. Meld daarbij op welke datum en bij welk onderwerp u wilt inspreken. 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier