Cultuurhistorische waarden binnenstad

Met ingang van 20 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorisches waarden binnenstad” gedurende acht weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in het behouden en versterken van karakteristieke panden en waarden in de binnenstad. Aan de hand van het onderzoek van Het Oversticht naar karakteristieke waarden van de binnenstad worden er karakteristieke panden, cultuurhistorische routes en karakteristieke ensembles vastgelegd in de planregels en in de verbeelding.  

Inzagetermijn

Met ingang van 20 december 2023 kunt u acht weken lang - tot en met 13 februari 2024 - schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken met Loes Gelhever via l.gelhever@oldenzaal.nl.

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via l.gelhever@oldenzaal.nl  of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.