default iconCultuurhistorische waardenkaart

De gemeenteraad heeft in maart 2014 de kadernota Cultureel Erfgoed 2014-2018 vastgesteld. In de nota, die een kapstok vormt voor het erfgoedbeleid van de gemeente Oldenzaal, zijn een aantal speerpunten geformuleerd. Eén van die speerpunten is het ontwikkelen van een cultuurhistorische waardenkaart (CHWK). Het Oversticht heeft voor ons de digitale CHWK opgesteld. Daarbij zijn vanuit de samenleving het Milieu Overleg Oldenzaal, de Adviescommissie Kunst en Cultuur en de Monumentenraad betrokken. Zij hebben een belangrijke input geleverd in de vorm van het aandragen van elementen en structuren en zijn betrokken bij de waardering. De kaart is opgezet als een informatieve kaart met de karakterisering en waardering van onder andere het cultuurlandschap, cultuurhistorische objecten en elementen, gebouwde monumenten en karakteristieke gebouwen en erven.

Het is een dynamische kaart die steeds kan worden aangevuld met nieuwe kennis. De CHWK bestaat uit vlakken, lijnen en punten. De elementen en structuren zijn beschreven in de catalogus, een tabel met een aantal rubrieken, en op basis van selectiecriteria gewaardeerd, van zeer hoge waarde, van hoge waarde en van waarde. De kaart bevat de informatie die benodigd is voor ruimtelijke onderbouwingen van bestemmingsplannen en vergunningaanvragen. Ook vormt de kaart en de bij behorende informatie een onderlegger voor het cultuurhistorische beleid van de gemeente Oldenzaal.

Bekijk de interactieve cultuurhistorische waardenkaart.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier