Cultuurhistorische waardenkaart

De gemeenteraad heeft in maart 2014 de kadernota Cultureel Erfgoed 2014-2018 vastgesteld. In de nota, die een kapstok vormt voor het erfgoedbeleid van de gemeente Oldenzaal, zijn een aantal speerpunten geformuleerd. Eén van die speerpunten is het ontwikkelen van een cultuurhistorische waardenkaart (CHWK). Het Oversticht heeft voor ons de digitale CHWK opgesteld. Daarbij zijn vanuit de samenleving het Milieu Overleg Oldenzaal, de Adviescommissie Kunst en Cultuur en de Monumentenraad betrokken. Zij hebben een belangrijke input geleverd in de vorm van het aandragen van elementen en structuren en zijn betrokken bij de waardering. De kaart is opgezet als een informatieve kaart met de karakterisering en waardering van onder andere het cultuurlandschap, cultuurhistorische objecten en elementen, gebouwde monumenten en karakteristieke gebouwen en erven.

Het is een dynamische kaart die steeds kan worden aangevuld met nieuwe kennis. De CHWK bestaat uit vlakken, lijnen en punten. De elementen en structuren zijn beschreven in de catalogus, een tabel met een aantal rubrieken, en op basis van selectiecriteria gewaardeerd, van zeer hoge waarde, van hoge waarde en van waarde. De kaart bevat de informatie die benodigd is voor ruimtelijke onderbouwingen van bestemmingsplannen en vergunningaanvragen. Ook vormt de kaart en de bij behorende informatie een onderlegger voor het cultuurhistorische beleid van de gemeente Oldenzaal.

Bekijk de interactieve cultuurhistorische waardenkaart.externe-link-icoon