Cultuur en erfgoed

Lees alles over het stadsarchief, de cultuur, geschiedenis, monumenten en historisch erfgoed van Oldenzaal.

Stadsarchief

Het stadsarchief is ondergebracht in het stadhuis van Oldenzaal. U kunt hier de archieven over de jaren 1296 tot en met 1917 bekijken.

Lees verder

Genealogie - Stamboomonderzoek

Voer hier uw eigen stamboomonderzoek uit met de openbare registers van de gemeente Oldenzaal.

Lees verder

Cultuureducatie

Cultuureducatie laat kinderen tussen de vier en twaalf jaar in het basisonderwijs kennismaken met kunst en cultuur.

Lees verder

Cultuurhistorische waardenkaart

Een informatieve kaart met het cultuurlandschap en cultuurhistorische objecten.

Lees verder

Cultuurmakelaar

Het cultuurarrangement wordt uitgevoerd door de cultuurmakelaar. Doel is dat meer inwoners in hun vrije tijd deelnemen aan cultuur.

Lees verder

Monumentenraad

De Monumentenraad is het adviesorgaan van het college van B&W voor monumentenzorg.

Lees verder

Monumenten

Oldenzaal heeft 21 rijksmonumenten, waaronder twee archeologische monumenten en 31 gemeentelijke monumenten.

Lees verder

Geschiedenis van Oldenzaal

Oldenzaal heeft een rijke historie. Lees hier meer over het ontstaan van de stad en de cultuurhistorie.

Lees verder