default iconCultuurmakelaar

Deelname aan kunst en cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid van de stad en haar wijken. Wij willen dan ook graag de deelname aan kunst en culturele activiteiten stimuleren. De mogelijkheden zijn heel divers; van zingen in een koor tot het bezoeken van een lezing of tentoonstelling. De activiteiten zijn laagdrempelig en moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

Wij zien in het bevorderen van cultuurparticipatie een kans om ook de maatschappelijke participatie te stimuleren. Door cultuur in te zetten als middel binnen het sociaal domein. Het lokale culturele verenigingsleven, (amateur)kunst en de professionele instellingen kunnen kansen en activiteiten bieden voor kwetsbare en kansarme mensen in onze samenleving, waardoor zij zich volwaardig en gewaardeerd voelen.

Cultuurmakelaar

Als cultuurmakelaar zet Quinta Clason zich in om deze kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen zowel in het culturele als sociaal-maatschappelijk veld. Zij heeft geen organiserende maar vooral aanjagende functie; als cultuurmakelaar is ze beschikbaar voor ondersteuning, ideeën, geeft ze advies, verbindt en koppelt ze mensen en initiatieven.

Dit doet zij vanuit een onafhankelijke positie: het werkgeverschap van de cultuurmakelaar is ondergebracht bij Concordia | Film, theater en beeldende kunst (Enschede). Zowel culturele professionals als amateurs, verenigingen en instellingen evenals maatschappelijke initiatieven kunnen contact met haar opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Cultuurmakelaar Quinta Clason is te bereiken via:

Kijk op de website van Cultuurmakelaar Oldenzaal voor meer informatie.

De cultuurmakelaar is in Oldenzaal werkzaam voor 8 uur per week. Dit is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met de gemeente Enschede, Concordia | Film, theater en beeldende kunst en met financiële ondersteuning van de provincie Overijssel.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier