Stadsarchief

Het stadsarchief is ondergebracht in het stadhuis van Oldenzaal. U kunt hier de archieven over de jaren 1296 tot en met 1989 bekijken. Wilt u het archief bezoeken? Op afspraak is het iedere donderdagmiddag mogelijk om archiefstukken in te zien in de studiezaal van het stadsarchief. 

Archiefinventarissen

De archieven van de stad Oldenzaal over de jaren 1296 tot en met 1989 zijn door middel van inventarissen toegankelijk gemaakt. De eerste inventaris bestrijkt de periode 1296-1810, de volgende inventarissen belopen het tijdvak 1811-1917, 1918-1950 en 1951-1989. Verder is er ook een inventaris van diensten en bedrijven over de periode 1918-1989. Naast de stadsarchieven zijn er een aantal inventarissen van gedeponeerde archieven beschikbaar. Met behulp van deze inventarissen kunt u de archiefstukken raadplegen en de cultuurhistorie van Oldenzaal in vroegere tijden beleven.

Wat is een inventaris?

Een inventaris bevat een korte omschrijving van de onderwerpen die zich in het archief bevinden. Het betreft een uitgebreide index op de onderwerpen over de betreffende periode. Iedere inventaris is opgedeeld in rubrieken. Een rubriek kan weer opgedeeld zijn in subrubrieken. Binnen een (sub)rubriek zijn de onderwerpen chronologisch gerangschikt van oud naar jong.

Inventaris downloaden

De inventarissen zijn onderaan deze pagina te vinden in de bijlagen. Op de website van de Van Batenborgh Stichtingexterne-link-icoon vindt u onder publicaties ook een geïntegreerde versie van de inventaris van de archivalia van de Oldenzaalsche Oudheidkamer.

(Beperking) openbaarheid

Overheidsarchieven vallen onder de Archiefwet. Artikel 15 van deze wet schrijft voor, dat wanneer een overheidsinstantie haar archief overbrengt naar een archiefbewaarplaats, er een aantal redenen kunnen zijn om de openbaarheid van archiefbestanddelen in dat archief te beperken. De overheid mag echter de openbaarheid van een archiefstuk niet langer beperken dan 75 jaar.

Het overgrote deel van de archieven die in het stadsarchief worden bewaard is volledig openbaar en daarmee zonder meer ter inzage in de studieruimte. Een klein deel van de archieven is echter nog niet openbaar. Daarom zijn beperkingen gesteld aan de openbaarheid van die archiefstukken.

Voor de inventarissen van de secretarie-archieven 1918-1950, 1951-1989 en het archief diensten en bedrijven 1918-1989 zijn door het college van burgemeester en wethouders beperkingen gesteld aan de openbaarheid:

  • in het kader van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voor een termijn van 75 jaar
  • het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, 75 jaar na inwerkingtreding besluit op 1 oktober 1994 en
  • het Burgerlijk Wetboek v.w.b. de akten burgerlijke stand.

Afspraak maken

Op afspraak is het iedere donderdagmiddag mogelijk om archiefstukken in te zien in de studiezaal van het stadsarchief. Hiervoor kunt u online een afspraak makenexterne-link-icoon. Wilt u liever telefonisch een afspraak maken? Bel dan nummer (0541) 58 81 11.