De Peutergroep: voorschools extra spelen en leren

Op de peutergroep krijgen alle peuters van 2,5 tot 4 jaar de kans om samen spelenderwijs te leren. Zo kan uw peuter straks een goede start maken op de basisschool. 

Alle kinderen mogen 2 halve dagen per week naar de Peutergroep. Dat is in totaal 8 uur per week. Heeft u van het consultatiebureau een brief gekregen met advies voor ‘extra spelen en leren’, dan mag uw kind 4 halve dagen per week naar de Peutergroep. Dat is in totaal 16 uur per week. 

Een advies ‘extra spelen en leren’ is een andere naam voor een VVE-indicatie. De term VVE-indicatie wordt steeds minder gebruikt. 

Kosten Peutergroep

Wat u moet betalen hangt af van uw recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Wilt u weten of u recht hebt op kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.externe-link-icoon

Hebt u wel recht op kinderopvangtoeslag?


Dan betaalt u een speciaal tarief per maand aan de Kinderopvangorganisatie. Dit tarief wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Het geldt voor maximaal 8 uur per week. Vraag zelf binnen drie maanden na de start van de Peutergroep kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Dan betaalt u een ouderbijdrage voor maximaal 8 uur per week. Die bijdrage betaalt u aan de Kinderopvangorganisatie. De ouderbijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Kijk voor de actuele bijdragen in de ouderbijdragetabel 2024externe-link-icoon

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen?

Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Kijk voor meer informatie op de pagina over bijzondere bijstand.

Heeft uw kind een advies voor extra spelen en leren en gaat het meer dan 8 uur per week naar de Peutergroep?

Dan betaalt u voor deze extra uren helemaal niets. De gemeente subsidieert deze extra uren.