Diftar

Vanaf 1 januari 2017 is de afvalstoffenheffing opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. U betaalt dan niet langer één vast bedrag. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dit systeem heet Diftar (gedifferentieerde tarieven).

De gemeente Oldenzaal draagt zorg voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De gemeente heeft deze inzameling uitbesteed aan Twente Milieu. Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval heft de gemeente Oldenzaal de afvalstoffenheffing. De gebruiker van een perceel (bedrijfspanden uitgezonderd) is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. De aanslag afvalstoffenheffing kunt u vinden op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen.

De gemeente Oldenzaal wil afval beter hergebruiken, want afval, zoals papier, glas, GFT of verpakkingen kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Om dit te stimuleren is de afvalstoffenheffing vanaf 2017 opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt. U betaalt dus niet per kilo! Restafval is het ‘echte’ afval dat overblijft als alle grondstoffen goed gescheiden zijn. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval en hoe minder u betaalt. Kortom: afval scheiden loont! Meer informatie over Diftar vindt u op de website van Twente Milieu.

In het eerste kwartaal van het jaar krijgt elk huishouden voor de afvalstoffenheffing een voorlopige aanslag, bestaande uit het vaste tarief en een geschat variabel tarief. In het jaar daarop krijgt iedereen dan de definitieve aanslag. Daarin vindt verrekening plaats op basis van het werkelijke aantal aanbiedingen.

U kunt nu al zelf meekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Dit kan op de website van Twente Milieu. U kunt inloggen met uw postcode, huisnummer en milieupas. Zo kunt u aan het einde van het jaar zelf uitrekenen hoe u uw afvalkosten kunt beïnvloeden.

In onderstaande tabel ziet u wat u in 2016 betaalde en wat u volgend jaar betaalt aan afvalstoffenheffing. Het vaste tarief betaalt ieder huishouden. De overige tarieven zijn per keer dat u restafval aanbiedt.

Tarieven 2016

  • 1 persoon           € 219,48
  • 2 personen         € 256,68
  • 3 of meer            € 278,88

Tarieven 2017

Vast tarief  € 185,04

  • Lediging ondergrondse container (30 ltr.)            € 0,61
  • Lediging kleine grijze container (140 ltr.)             € 3,14
  • Lediging grote grijze container (240 ltr.)              € 5,38

Het Diftar-tarief van een aanbieding op de ondergrondse container voor restafval is, per liter gerekend, 10% goedkoper dan een aanbieding met een minicontainer.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over de heffingsaanslag verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl, voor telefonische informatie kunt u bellen met nummer (053) 481 58 81.

Het is op dit moment voor de meeste bewoners van hoogbouw niet mogelijk hun keukenafval gescheiden in te leveren. Bewoners die voldoende ruimte hebben om een container te stallen kunnen er een aanvragen bij Twente Milieu. Zie ook de informatie bij afvalcontainers.

De gemeente start binnenkort op vier plaatsen met een proef waarbij ca. 20 huishoudens met hun milieupas toegang krijgen tot een speciale container voor etensresten. Na een jaar wordt er gekeken of deze manier van inzamelen geschikt is om op meer plekken in te voeren.

Huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met onvermijdbaar veel medisch afval kunnen bij de gemeente een compensatie aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. U kunt de compensatie aanvragen met behulp van uw DigiD via het aanvraagformulier van het GBT

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Oldenzaal via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11