Diftar

Vanaf 1 januari 2017 is de afvalstoffenheffing opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. U betaalt dan niet langer één vast bedrag. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dit systeem heet Diftar (gedifferentieerde tarieven).

De gemeente Oldenzaal draagt zorg voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De gemeente heeft deze inzameling uitbesteed aan Twente Milieu. Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval heft de gemeente Oldenzaal de afvalstoffenheffing. De gebruiker van een perceel (bedrijfspanden uitgezonderd) is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. De aanslag afvalstoffenheffing kunt u vinden op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen.


De gemeente Oldenzaal wil afval beter hergebruiken, want afval, zoals papier, glas, GFT of verpakkingen kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Om dit te stimuleren is de afvalstoffenheffing vanaf 2017 opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt. U betaalt dus niet per kilo! Restafval is het ‘echte’ afval dat overblijft als alle grondstoffen goed gescheiden zijn. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval en hoe minder u betaalt. Kortom: afval scheiden loont! Meer informatie over Diftar vindt u op de website van Twente Milieu.


In het eerste kwartaal van 2021 krijgt elk huishouden voor de afvalstoffenheffing een aanslag, bestaande uit het vaste tarief voor 2021 en de definitieve afrekening van het werkelijke aantal aanbiedingen van restafval in 2020 (de variabele afvalkosten). U kunt zelf meekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Dit kan via de website van Twente Milieu; u kunt inloggen met uw postcode, huisnummer en milieupas. Zo kunt u aan het einde van het jaar zelf de hoogte van uw variabele afvalkosten uitrekenen.

Hieronder ziet u wat u in 2021 betaalt aan afvalstoffenheffing. Het vaste tarief betaalt ieder huishouden. De overige tarieven zijn per keer dat u restafval aanbiedt.

Tarieven 2021

  • Vast tarief  € 226,90
  • Lediging ondergrondse container (30 ltr.) € 1,07
  • Lediging kleine grijze container (140 ltr.) € 5,57
  • Lediging grote grijze container (240 ltr.) € 9,55

Het Diftar-tarief van een aanbieding op de ondergrondse container voor restafval is per liter gerekend, 10% goedkoper dan een aanbieding met een minicontainer.

De gemeente Oldenzaal heeft haar belastingtaken overgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over de heffingsaanslag verwijzen wij u door naar de website van het GBT voor telefonische informatie kunt u bellen met nummer (053) 481 58 81.


Het is op dit moment voor de meeste bewoners van hoogbouw niet mogelijk hun keukenafval gescheiden in te leveren. Bewoners die voldoende eigen ruimte hebben om een container te stallen kunnen één container aanvragen bij Twente Milieu. Zie ook de informatie bij afvalcontainers.

De gemeente is bezig met een proef waarbij een viertal flats met hun milieupas toegang hebben tot een speciale container voor etensresten. Dit jaar wordt er gekeken of deze manier van inzamelen geschikt is om op meer plekken in te voeren.


Huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met onvermijdbaar veel medisch afval kunnen bij de gemeente een compensatie aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. U kunt de compensatie aanvragen met behulp van uw DigiD via het aanvraagformulier van het GBT


Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Oldenzaal via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.