Afval

Lees alles over het afval en afvalbeleid van de gemeente Oldenzaal. Heeft u vragen over tarieven van een afvalcontainer? Of overige kosten? Neemt u dan contact op met Twente Milieu, www.twentemilieu.nl.

Diftar

Vanaf 1 januari 2017 is de afvalstoffenheffing opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. U betaalt dan niet langer één vast bedrag.

Lees verder

Afvalkalender

Op de website van Twente Milieu leest u wanneer Twente Milieu uw afval ophaalt. Download ook de handige app!

Lees verder

Afvalinzameling

De gemeente heeft de inzameling van afval uitbesteed aan Twente Milieu.

Lees verder

Afvalcontainers

Elk huishouden heeft een eigen afvalcontainer of toegang toe een ondergrondse afvalcontainer en betaalt afvalstoffenheffing. Twente Milieu regelt de uitgifte hiervan.

Lees verder

Milieupas

Elk huishouden in Oldenzaal heeft een milieupas.

Lees verder

Afvalbrengpunt

Uw grof huishoudelijk afval brengt u naar het afvalbrengpunt.

Lees verder

Bladkorven

Elk najaar plaatst de gemeente bladkorven in de stad.

Lees verder

Milieupleintje

Gescheiden afval gratis naar het milieupleintje.

Lees verder

Asbest

Heeft u asbest ontdekt? Bekijk wat u moet doen.

Lees verder