Energie: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

Veel daken van Oldenzaalse bedrijfspanden zijn al voorzien van zonnepanelen. Een goede zaak. Maar we streven naar nog meer zon op daken! Daar zetten we ons als gemeente voor in, samen met bedrijven, scholen en instellingen in Oldenzaal. Op deze pagina leest u meer over hoe u energie kunt besparen en duurzamer kunt opwekken. Goed voor uw eigen portemonnee én voor het klimaat.

Bent u ondernemer of werkt u bij een school of andere instelling? Dan zijn er verschillende initiatieven op het gebied van duurzame energie waar u aan kunt deelnemen. Op deze pagina hebben we ze voor u op een rij gezet. Heeft u zelf een duurzaam idee? Laat het ons weten via duurzaam@oldenzaal.nl.

Initiatieven

Hieronder leest u meer over initiatieven voor bedrijven, scholen en instellingen en op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

  • Boeskoolstroom

Boeskoolstroom is een Oldenzaalse energiecoöperatie van, voor en door Oldenzalers. Deze coöperatie wil duurzame energie bereikbaar maken voor iedereen in Oldenzaal, ook voor wie het om welke reden dan ook niet mogelijk is om zelf zonnepanelen te plaatsen. Bijvoorbeeld omdat inwoners geen eigen of geschikt dak hebben. Boeskoolstroom plaatst daarom zonnepanelen op daken van bedrijven en instellingen die hun daken belangeloos ter beschikking stellen. Aanmelden kan via www.boeskoolstroom.nlexterne-link-icoon

  • Energiebesparings- en informatieplicht

Voor bedrijven en instellingen gelden steeds meer wettelijke verplichtingen om panden te verduurzamen. Zo zijn alle organisaties die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer verbruiken verplicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd of minder door te voeren. Sinds 1 juli 2019 geldt ook de informatieplicht energiebesparingexterne-link-icoon. Voor ondernemers die energie willen besparen of opwekken zijn er diverse subsidies beschikbaar vanuit de overheid. Ga direct naar de Subsidie- en financieringswijzerexterne-link-icoon.

  • Energieloket

Het Duurzaam Bouwloket, een initiatief van de gemeente Oldenzaal en de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen is bedoeld om iedereen die in Oldenzaal woont en werkt te voorzien van onafhankelijk en professioneel advies. Wilt u uw bedrijfspand of het gebouw van uw instelling of school verduurzamen? Op de website van het Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon vindt u praktische tips én kunt u een gratis en persoonlijk adviesgesprek met een deskundige aanvragen.

  • Verenigingen en maatschappelijke organisaties

Ook verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen hun panden verduurzamen. De tips op de website van het Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon gelden natuurlijk ook voor andere gebouwen. Daarnaast ondersteunen we als gemeente het initiatief www.dichtbijduurzaam.nlexterne-link-icoon. Ook op deze website zijn tal van tips te vinden en kunt u een afspraak inplannen met een adviseur van Dichtbij Duurzaam.

  • Oldenzaals Energiefonds

Het Oldenzaals Energiefonds is een initiatief van de gemeente Oldenzaal. Met dit fonds ondersteunen we in de vorm van leningen projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden. De leningen uit het fonds bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 en worden verstrekt aan Oldenzaalse bedrijven, instellingen, verenigingen en energiecoöperaties. Dit geld is bedoeld voor de realisatie van duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen, LED-verlichting of isolatie. Lees meer op www.energiefondstwente.nlexterne-link-icoon.

  • Bewustwording en educatie

De gemeente Oldenzaal heeft samen met alle scholen in het primair onderwijs een Global Deal gesloten. Dit is een soort intentieovereenkomst, waarmee scholen beloven met de Global Goalsexterne-link-icoon aan de slag te gaan. Dit kan zijn door afval beter te scheiden, energie te besparen en de omgeving te vergroenen. Als gemeente helpen we scholen hierbij in de vorm van ondersteunende lespakketten via De Höfte, energiemonitoringssystemen, het aanbieden van Energy Challenges en door in samenwerking met Twente Milieu containers te leveren voor het scheiden van afval. Op deze manier dragen we samen via de Global Goals bij aan een betere wereld.

  • Teruggaaf van leges in het kader van duurzaamheid

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. In dit geval moet u leges betalen. Besluit u extra duurzame maatregelen te nemen? Dan kunt u een deel van de leges (kosten) terugkrijgen. In de Verordening op de heffing en invordering van legesexterne-link-icoon staat in artikel 2.5.4 vermeld wanneer er sprake is van teruggaaf van leges in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. 

Global goals

In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame  Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.