Evenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor Oldenzaal. Evenementen brengen levendigheid en vertier, zijn laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast hebben ze een positieve invloed op de economische vitaliteit van de stad.

Nieuw evenementenbeleid

Het College van B&W heeft dinsdag 7 maart 2023 het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. Met het Integrale Evenementenbeleid Oldenzaalexterne-link-icoon  zetten we Oldenzaal op de kaart als aantrekkelijke evenementenstad. 

Waarom nieuw evenementenbeleid?

Alle informatie over evenementen stond in diverse nota’s en beleidsstukken. Daarnaast waren meerdere onderdelen van het evenementenbeleid verouderd. Daarom zijn we met meerdere betrokkenen aan de slag gegaan met het opstellen van nieuw beleid. 

Wat is er gebeurd?

Adviesbureau Sweco heeft de gemeente Oldenzaal geholpen bij het opstellen van het nieuwe evenementenbeleid. We zijn stap voor stap te werk gegaan. Om tot nieuw evenementenbeleid te komen hebben we nadrukkelijk de samenwerking met inwoners, organisatoren van evenementen, ondernemers, Oldenzaal Promotie en andere belanghebbenden opgezocht. 

Onderzoek

We hebben kritisch gekeken naar het huidige beleid, de evenementenlocaties in Oldenzaal en de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van evenementen. 

In gesprek met inwoners

We hebben een vragenlijst uitgezet onder inwoners van Oldenzaal. Ruim 500 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben we een interactieve avond georganiseerd voor inwoners om in gesprek te gaan. Dit hebben we gedaan om een goed beeld te krijgen van wat inwoners en andere betrokkenen belangrijk vinden voor het evenementenbeleid in Oldenzaal.

In gesprek met andere betrokkenen

Daarnaast zijn we in gesprek gegaan – zogenaamde diepte-interviews – met evenementenorganisaties, winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties, warenmarkt, Oldenzaal Promotie en recreatiepark Het Hulsbeek. Ook hebben we meerdere groepsgesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd. Met dit uitgebreide participatietraject zijn we gekomen tot een gedragen en integraal evenementenbeleid.

Wat ligt er nu?

Op basis van een uitgebreid participatietraject is een toekomstvisie opgesteld: Oldenzaal als aantrekkelijke evenementenstad op de kaart zetten! De toekomstvisie is uitgewerkt in 4 ambities:

  • Breed en divers kwalitatief hoogwaardig aanbod
  • Lokale regionale binding versterken
  • Leefbare en levendige stad
  • Laagdrempelig en eenduidig voor organisatoren

Met de toekomstvisie in het achterhoofd is het evenementenbeleid opgesteld. Daar gaan we in op hoe we uitvoering geven aan de toekomstvisie. In de samenvatting van het evenementenbeleid externe-link-icoon leest u in het kort wat het nieuwe beleid voor u betekent. 

Hoe blijf ik op de hoogte?

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Hendrik Nijenhuis of Aashna Koeldiep via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of stuur een e-mail naar info@oldenzaal.nl o.v.v. "evenementenbeleid".