Evenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor Oldenzaal. Evenementen brengen levendigheid en vertier, zijn laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast hebben ze een positieve invloed op de economische vitaliteit van de stad.

Nieuw evenementenbeleid

We zijn bezig met een nieuw evenementenbeleid. Een beleid om Oldenzaal krachtig op de kaart te zetten als (evenementen)stad.
 


Bureau Stedelijke Planning helpt ons bij het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. We gaan stap voor stap te werk. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met inwoners, organisatoren van evenementen, ondernemers en belanghebbenden.

Onderzoek

Allereerst kijken we kritisch naar het huidige beleid, de evenementenlocaties in Oldenzaal en de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van evenementen.

In gesprek met partners

We gaan in gesprek - zogenaamde diepte-interviews - met evenementenorganisaties, winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties, warenmarkt, Oldenzaal Promotie en recreatiepark Het Hulsbeek. Met elkaar willen we komen tot een gedragen en integraal evenementenbeleid.

In gesprek met inwoners

We zetten een enquête uit onder inwoners van Oldenzaal. Wat vindt u belangrijk voor Oldenzaal op het gebied van evenementen? Daarnaast organiseren we een interactieve avond om in gesprek te gaan. Zo krijgen we een goed beeld van wat u en andere betrokkenen belangrijk vinden voor het evenementenbeleid in Oldenzaal.
 

 

  • Van maart tot en met juni 2022 doen we onderzoek en nemen we diepte-interviews af bij partners.
  • In mei 2022 hebben we een vragenlijst uitgezet onder inwoners. U vindt de vragenlijst op de website.
  • Op 8 juni 2022 wordt een interactieve avond voor inwoners van Oldenzaal georganiseerd. Locatie: Stadhuis Oldenzaal (Ganzenmarkt 1 in Oldenzaal). Aanmelden kan via aanmelden@oldenzaal.nl..
  • Medio september 2022 oplevering eindrapport.  
  • Op 19 april 2022 vond een interactieve workshop (werkatelier) waarin we met evenementenorganisaties, winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties, warenmarkt en Oldenzaal Promotie zijn ingegaan op het nieuwe evenementenbeleid. Hiervoor zijn partners persoonlijk uitgenodigd. Bekijk PDFhet verslag van deze avond.  


Wilt u meedenken met het nieuwe evenementenbeleid van gemeente Oldenzaal? 

Op 19 april 2022 hielden we een interactieve workshop (werkatelier) voor partners. Bekijk PDFhet verslag van deze avond.

De gemeente Oldenzaal is erg benieuwd naar uw behoeftes en wensen rondom evenementen en evenementenlocaties in Oldenzaal. Daarom vragen we u vriendelijk om een vragenlijst in te vullen zodat we hier een goed beeld van krijgen. Uw informatie helpt ons om een breed gedragen evenementenbeleid op te stellen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Onder alle deelnemers worden tien Oldenzaalse horeca cadeaubonnen ter waarde van 25 euro verloot. De vragenlijst kan tot en met zondag 5 juni worden ingevuld.

Daarnaast organiseert de gemeente op woensdagavond 8 juni 2022 van 18:30 tot 21:00 uur een inwonersavond. Tijdens deze avond in het stadhuis kunnen inwoners hun wensen en behoeften kwijt over evenementen in de stad. De avond wordt begeleid door Bureau Stedelijke Planning die voor de gemeente het evenementenbeleid opstelt. Alle inwoners van Oldenzaal zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via aanmelden@oldenzaal.nl.


Via onze website houden we u graag op de hoogte over het nieuwe evenementenbeleid van Oldenzaal en het traject dat we hiervoor doorlopen.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met: