document iconEvenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor Oldenzaal. Evenementen brengen levendigheid en vertier, zijn laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast hebben ze een positieve invloed op de economische vitaliteit van de stad.

Nieuw evenementenbeleid

We zijn bezig met een nieuw evenementenbeleid. Een beleid om Oldenzaal krachtig op de kaart te zetten als (evenementen)stad.

Wat is er gebeurd?

Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Oldenzaal geholpen bij het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. We zijn stap voor stap te werk gegaan. Om tot nieuw evenementenbeleid te komen hebben we nadrukkelijk de samenwerking met inwoners, organisatoren van evenementen, ondernemers en belanghebbenden opgezocht.

Onderzoek

We hebben kritisch gekeken naar het huidige beleid, de evenementenlocaties in Oldenzaal en de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van evenementen.

In gesprek met partners

Daarnaast zijn we in gesprek gegaan – zogenaamde diepte-interviews – met evenementenorganisaties, winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties, warenmarkt, Oldenzaal Promotie en recreatiepark Het Hulsbeek. Op deze manier willen we komen tot een gedragen en integraal evenementenbeleid.

In gesprek met inwoners

We hebben een vragenlijst uitgezet onder inwoners van Oldenzaal. Ruim 500 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben we een interactieve avond georganiseerd voor inwoners om in gesprek te gaan. Dit hebben we gedaan om een goed beeld te krijgen van wat inwoners en andere betrokkenen belangrijk vinden voor het evenementenbeleid in Oldenzaal.

Wat ligt er nu?

Op basis van een uitgebreid participatietraject is een toekomstvisie opgesteld: Oldenzaal als aantrekkelijke evenementenstad op de kaart zetten! De toekomstvisie is uitgewerkt in 4 ambities:

  • Breed en divers kwalitatief hoogwaardig aanbod
  • Lokale regionale binding versterken
  • Leefbare en levendige stad
  • Laagdrempelig en eenduidig voor organisatoren

Nu de toekomstvisie er ligt, wordt het evenementenbeleid verder uitgewerkt.

Planning 

  • Van maart tot en met juni 2022 hebben we onderzoek gedaan en zijn er diepte-interviews afgenomen bij partners.
  • Op 19 april 2022 vond een interactieve workshop (werkatelier) waarin we met evenementenorganisaties, winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties, warenmarkt en Oldenzaal Promotie zijn ingegaan op het nieuwe evenementenbeleid. Hiervoor zijn partners persoonlijk uitgenodigd. Bekijk het verslag onderaan de pagina.
  • In mei 2022 hebben we een vragenlijst uitgezet onder inwoners. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De vragenlijst is door meer dan 500 inwoners ingevuld.  Bekijk de resultaten onderaan deze pagina.
  • Op 8 Juni was er een interactieve avond voor inwoners van Oldenzaal op het stadhuis. U vindt het verslag onderaan deze pagina.
  • In september 2022 informeerden we de raads- en forumleden tijdens een politiek forum over de stand van zaken rondom het evenementenbeleid. Daarbij zijn we ingegaan op de toekomstvisie op het gebied van evenementen voor de periode 2022 t/m 2030 en de onderdelen die in het beleid wijzigen. Download de presentatie onderaan de pagina. 
  • Het beleidsrapport wordt eind dit jaar opgeleverd. In het nieuwe evenementenbeleid zijn wijzigingen opgenomen. Hoe deze wijzigingen eruit gaan zien en wanneer we ze invoeren, onderzoeken we momenteel. Zodra hierover meer bekend is, kunt u de belangrijkste wijzigingen hier terug vinden.  

Hoe blijf ik op de hoogte?

Via onze website houden we u graag op de hoogte over het nieuwe evenementenbeleid van Oldenzaal en het traject dat we hiervoor doorlopen.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Hendrik Nijenhuis (e-mail h.nijenhuis@oldenzaal.nl) of Aashna Koeldiep (e-mail a.koeldiep@oldenzaal.nl) of bel met (0541) 58 81 11. 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier