Evenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor Oldenzaal. Evenementen brengen levendigheid en vertier, zijn laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast hebben ze een positieve invloed op de economische vitaliteit van de stad.

Nieuw evenementenbeleid

We zijn bezig met een nieuw evenementenbeleid. Een beleid om Oldenzaal krachtig op de kaart te zetten als (evenementen)stad.
 


Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Oldenzaal geholpen bij het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. We zijn stap voor stap te werk gegaan. Om tot nieuw evenementenbeleid te komen hebben we nadrukkelijk de samenwerking met inwoners, organisatoren van evenementen, ondernemers en belanghebbenden opgezocht.

Onderzoek

We hebben kritisch gekeken naar het huidige beleid, de evenementenlocaties in Oldenzaal en de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van evenementen.

In gesprek met partners

Daarnaast zijn we in gesprek gegaan – zogenaamde diepte-interviews – met evenementenorganisaties, winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties, warenmarkt, Oldenzaal Promotie en recreatiepark Het Hulsbeek. Op deze manier willen we komen tot een gedragen en integraal evenementenbeleid.

In gesprek met inwoners

We hebben een vragenlijst uitgezet onder inwoners van Oldenzaal. Ruim 500 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben we een interactieve avond georganiseerd voor inwoners om in gesprek te gaan. Dit hebben we gedaan om een goed beeld te krijgen van wat inwoners en andere betrokkenen belangrijk vinden voor het evenementenbeleid in Oldenzaal.

 

  • Van maart tot en met juni 2022 hebben we onderzoek gedaan en zijn er diepte-interviews afgenomen bij partners.
  • Op 19 april 2022 vond een interactieve workshop (werkatelier) waarin we met evenementenorganisaties, winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties, warenmarkt en Oldenzaal Promotie zijn ingegaan op het nieuwe evenementenbeleid. Hiervoor zijn partners persoonlijk uitgenodigd. Bekijk PDFhet verslag van deze avond.  
  • In mei 2022 hebben we een vragenlijst uitgezet onder inwoners. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De vragenlijst is door meer dan 500 inwoners ingevuld.  PDFBekijk de highlights van de resultaten. Op 8 Juni was er een interactieve avond voor inwoners van Oldenzaal op het stadhuis. Lees PDFhet verslag van deze avond
  • Het beleidsrapport word in september 2022 opgeleverd. In het nieuwe evenementenbeleid zijn een aantal wijzigingen opgenomen. Hoe deze wijzigingen eruit gaan zien en wanneer we ze invoeren gaan we de komende tijd uitzoeken. De verwachting is dat we medio november 2022 hier meer informatie over kunnen geven. Zodra dit bekend is kunt u de belangrijkste wijzigingen hier terug vinden.  


Via onze website houden we u graag op de hoogte over het nieuwe evenementenbeleid van Oldenzaal en het traject dat we hiervoor doorlopen.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met: