default iconGeluidsoverlast

Geluid kan hinderlijk zijn. U kunt hier overlast van ervaren. De regels voor geluidsoverlast zijn per situatie verschillend. De gemeente is alleen bevoegd op te treden als er ook normen worden overschreden. U kunt online een melding maken van geluidshinder.

Bijzonderheden

Voor verschillende soorten geluid gelden ook verschillende regels. Het maakt uit of het geluid afkomstig is van een bedrijf of particulier en of u de overlast overdag of ’s avonds ervaart. Per situatie wordt beoordeeld welke regels gelden.

Bevoegdheid van de gemeente

De gemeente is alleen bevoegd op te treden als er ook normen worden overschreden. Als u geluidshinder ervaart, wil dat niet altijd zeggen dat er normen worden overschreden. Dit moet per geval bekeken worden.

Geluidshinder bij evenementen

Om geluidsoverlast van evenementen zoveel mogelijk te voorkomen, is voor het houden van een evenement een evenementenvergunning nodig. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden, die betrekking hebben op zaken als het toegestane geluidsniveau, de begin- en eindtijden van het evenement, etc. Daarnaast controleert/handhaaft de gemeente op de afgegeven vergunning door het steekproefsgewijs uitvoeren van geluidsmetingen.

Melden van geluidshinder

Het is het beste als u er samen met de veroorzaker uit kunt komen, maar dit werkt helaas niet altijd. U kunt online een melding maken van de geluidshinder. Houdt u er rekening mee dat er soms situaties zijn die ook deze instanties niet kunnen verhelpen. Uitgebreide informatie over regels omtrent geluidshinder vindt u op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier