Geluidsoverlast

Geluid kan hinderlijk zijn. U kunt hier overlast van ervaren. De regels voor geluidsoverlast zijn per situatie verschillend. De gemeente is alleen bevoegd op te treden als er ook normen worden overschreden. U kunt online een melding maken van geluidshinderexterne-link-icoon.

Bijzonderheden

Voor verschillende soorten geluid gelden ook verschillende regels. Het maakt uit of het geluid afkomstig is van een bedrijf of particulier en of u de overlast overdag of ’s avonds ervaart. Per situatie wordt beoordeeld welke regels gelden.

Bevoegdheid van de gemeente

De gemeente is alleen bevoegd op te treden als er ook normen worden overschreden. Als u geluidshinder ervaart, wil dat niet altijd zeggen dat er normen worden overschreden. Dit moet per geval bekeken worden.

Geluidshinder bij evenementen

Om geluidsoverlast van evenementen zoveel mogelijk te voorkomen, is voor het houden van een evenement een evenementenvergunningexterne-link-icoon nodig. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden, die betrekking hebben op zaken als het toegestane geluidsniveau, de begin- en eindtijden van het evenement, etc. Daarnaast controleert/handhaaft de gemeente op de afgegeven vergunning door het steekproefsgewijs uitvoeren van geluidsmetingen.

Melden van geluidshinder

Het is het beste als u er samen met de veroorzaker uit kunt komen, maar dit werkt helaas niet altijd. U kunt online een melding maken van de geluidshinderexterne-link-icoon. Houdt u er rekening mee dat er soms situaties zijn die ook deze instanties niet kunnen verhelpen. Uitgebreide informatie over regels omtrent geluidshinder vindt u op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinderexterne-link-icoon.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11